Tag: vedlikehold

Vedlikehold på vannledningsnettet

Posted by – 27. mai 2020

GIVAS har sendt ut følgende sms:

På grunn av vedlikeholdsarbeid på vannledningsnettet kan enkelt få variert vanntrykk og kortere perioder uten vanntrykk i område Skriverskogen i Kongsvinger , on. 27. mai 2020 fra 23:00 til to. 28. mai 2020, 06:00 eller til arbeid utført. Vann til egen husholdning tappes før varslet avstengning. Når vannet er tilbake kan det være misfarget og inneholde luft, det anbefales å tappe vann fra første tappested etter hovedkran inntil vannet er klart og uten luft.
Hilsen
Givas 91344006

BEVAR-avtalen

Posted by – 30. september 2013

BEVAR-avtalen er nå undertegnet.

I denne avtalen forplikter KOBBL A/L seg til å yte borettslaget teknisk og administrativ bistand til innføring og oppdatering av vedlikeholdsplan «Bevar». Dette blir et utmerket hjelpemiddel for borettslaget i å planlegge kommende vedlikehold. Det vil gi en full oversikt over kommende vedlikeholdsoppgaver og et bedre utgangspunkt i forhold til økonomisk planlegging av vedlikeholdet.

Vaktmester i borettslaget

Posted by – 11. mai 2013

Tidligere har styret meldt et behov for et generelt vedlikehold av borettslaget vårt. Erik Duelien ønsker å stille opp; vi har ansatt Erik som vaktmester frem til 30. juni 2014.

Han vil jobbe med vedlikehold og ettersyn av borettslagets eiendom, dvs. rydde og ha orden på fellesareal som parkeringsplass og søppelrom, klipping og gjøre nødvendige reparasjoner.

Ta kontakt med styreleder Odd-Arne, på e-post: oolaussen@hotmail.com eller tlf. 47759168, hvis det er behov for vaktmester for enkle oppgaver.