Tag: styret

Generalforsamling og beboermøte 4. juni 2019

Posted by – 4. juni 2019

Tirsdag 4. juni var det beboermøte og generalforsamling ved Politihøgskolens utdanningssenter på Sæter gård. 

På generalforsamlingen var blant annet saker om bygging av nye garasjer og reforhandling av avtale med Telenor Norge om levering av TV og Internett.

Generalforsamlingen vedtok både bygging av nye garasjer og ny avtale for levering av TV og internett. I tillegg ble det valgt nye styremedlemmer. Oversikt på styret finnes her.

Referat fra beboermøte og protokoll fra generalforsamlingen vil bli sendt ut til alle andelseiere.

Husk å levere saker til generalforsamlingen

Posted by – 29. mars 2012

Husk at saker med forslag til vedtak som ønskes behandlet av generalforsamlingen må legges i postkassa til Huldervegen 12 innen den 1. april 2012. Saken skal inneholde en saksfremstilling og forslag til vedtak. Styret vil behandle inkomne forslag til vedtak i styremøte i april 2012.

Generalforsamling 2012

Posted by – 8. mars 2012

Generalforsamling 2012 avholdes på Vinger hotell den 15. mai 2012 klokken 20:00.

Vanlige saker som skal behandles er:

 • Godkjenning av årsberetning fra styret
 • Godkjenning av årsregnskap
 • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 • Eventuelt valg av revisor
 • Fastsetting av godtgjørelse til styret
 • Andre saker som nevnt i innkallingen

Saker med forslag til vedtak som ønskes behandlet av generalforsamlingen må legges i postkassa til Huldervegen 12 innen den 1. april 2012. Saken skal inneholde en saksfremstilling og forslag til vedtak. Styret vil behandle inkomne forslag til vedtak i styremøte i april 2012.

Generalforsamlingen vil bli innkalt skriftlig av styret med et varsel som minst skal være 8 dager høyst 20 dager.

Ny håndbok for Bogeråsen borettslag

Posted by – 7. mars 2012

Alle beboere har nylig fått utdelt (i postkassa) den nye håndboka for Bogeråsen borettslag. I håndboka finnes informasjon om borettslaget, ordensregler vedtatt av styret 19.12.2011, vedtekter, retningslinjer for påbygg med mer, og internkontroll-rutiner og -skjemaer.

Håndboka finnes også i elektronisk (PDF-)versjon her: Håndbok for Bogeråsen borettslag.

Informasjonsmøte 31. oktober

Posted by – 21. oktober 2011

Styret i Bogeråsen Borettslag har gleden av å invitere alle beboere til høstens første informasjonsmøte.
Tid: Mandag 31.10.2011 klokken 18:30 – 21:00
Sted: Gjemselund – peisestua i klubbhuset
Saksliste:

 1. Erfaringsutveksling rehabiliteringsprosjektet
 2. Husleieøkning fra januar 2012
 3. Bytte av vinduer og dører 2012:
 • Omfang
 • Kostnader
 • Gjennomføring
 • Husleieøkning
 • Oppsummering med andelseiernes råd til styret

Det blir enkel servering.

Invitasjon: Informasjonsmøte oktober 2011 invitasjon

Oppdatert fremdriftsplan for drenering og rehabilitering

Posted by – 1. juli 2011

Det er nå planlagt oppstartsuker for drenering i Huldervegen og Trollvegen. Huldervegen 1,2,4 starter med dreneringsarbeidet allerede i uke 27 (neste uke) og det vil bli arbeidet med drenering hele sommer (men arbeidet kan ta litt lenger tid nå i juli på grunn av ferieavviklingen).

Gress (ferdigplen) vil bli lagt i Alvevegen 24-2 i uke 27 – Husk vanning i  2 uker og minst mulig tråkking på plenen.
I Alvevegen 15-1 er det sådd plen og det er viktig at det vannes godt og at det er minst mulig tråkk på «plenen».

Tørkeprosessen for de leilighetene som har fått fjernet multimur tar lenger tid enn forutsatt og det er fare for at det ikke kan bli gjenoppbygging før etter ferieavviklingen det vil si med oppstart i uke 31, men dette er det imidlertid dialog mellom berørte beboere og Glåma Bygg om.

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en riktig god sommer.

Komplett fremdriftsplan rehabilitering revidert

Nytt informasjonsskriv

Posted by – 19. juni 2011

I skrivet STYRET INFORMERER JUNI 2011 informeres det om ny styresammensetning (se også Kontaktinformasjon/styret), styremøteplan og frist for saksinnlevering til styremøter. Skrivet inneholder også ny informasjon om innvendig rehabilitering og utvendig drenering. Deler av innholdet gjengis nedenfor.

Saker som ønskes behandles av styret må være styret i hende 2 uker før planlagt styremøte. Saken sendes fortrinnsvis på e-post: bogeraasenborettslag@gmail.com, alternativt legges i postkasse til sekretær i Huldervegen 10.

Glåma bygg vil, mandag den 20. juni, ta kontakt med beboerne i Alvevegen 16/14/12/10/8/6/4/2 for å avtale tidspunkt for befaring/bildetaking og oppstart riving. Alvevegen 16-10 starter rivingen i uke 26, mens riving starter i Alvevegen 8-2 i uke 27.

Husk å rydde rom som ska rehabiliteres FØR rehabiliteringen skal begynne. Husk også å melde i fra til styret dersom du ønsker å benytte anledningen til å foreta en større oppussing av enkelte rom i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet, slik at styret kan gi beskjed til entreprenør.

Fremdriften på dreneringsarbeidet går som planlagt. Framdriften for dreneringsarbeidet i Huldervegen og Trollvegen vil forhåpentligvis være klart i løpet av uke 25 senest i uke 26 og straks styret får denne informasjonen så vil den bli videreformidlet.

Kontaktinformasjon til styret

Posted by – 11. juni 2011

Styret har nå fått egen e-post-adresse: bogeraasenborettslag@gmail.com

For øvrig kontaktinformasjon, se Kontaktinformasjon/styret.

Oppdatert informasjon angående rehabilitering

Posted by – 11. juni 2011

Nylig sendte styret ut oppdatert informasjon angående rehabilitering: Informasjon rehabilitering

Der står det blant annet at arbeidet med innvendig riving nå har startet i Alvevegen 24-18 og at i uken før den innvendige rehabiliteringen starter i den enkelte leilighet vil Glåma Bygg ta kontakt med den enkelte beboer for befaring og dokumentasjon (bilder) av veggene.

Videre fremdriftsplan for rehabiliteringen finnes her: Komplett fremdriftsplan rehabilitering revidert.

Husk at den enkelte beboer må sørge for å rydde og tømme rommene som skal rehabiliteres før planlagt oppstartsuke. Det er også viktig å skru ned alt som er fastskrudd til veggene. Videre må alt av møbler, esker og annet utstyr fjernes fra de aktuelle rommene. Hvis det ikke er mulig å tømme rommene fullstendig så må det som står igjen pakkes inn i plast som teipes (dette for å forhindre mugg og soppsporer).

 

Drenering og rehabilitering

Posted by – 2. mai 2011

Dreneringsarbeidet har startet i dag, 2. mai, i Alvevegen 20/22.

Anbudsfristen for de innvendige arbeidene er mandag 2. mai. Styret tar sikte på å velge entreprenør i styremøte onsdag 4. mai.

I vedlagte informasjonsbrev fra styret sendt ut 28.04. informeres det om foreløpig tidsplan for dreneringsarbeid og om innvendige arbeider. Det minnes om at det er innført kjøreforbud til boligene med virkning fra 26. april.

Informasjon om rehabilitering 28042011