Tag: restavfall

Container for restavfall

Posted by – 26. april 2021

IMG_20210427_205159Det vil også i år bli satt ut en container for restavfall. Containeren vil stå på lekeplassen fra mandag 3. mai til mandag 10. mai.

Containeren skal ikke fylles opp av enkeltbeboere f.eks. i forbindelse med oppussing av egen bolig. Slikt må den enkelte beboer selv levere hos Kongsvinger gjenvinningsstasjon i Klettavegen 6.  Denne containeren er til for alle og er beregnet for enkle ting som skal kastes.

Følgene må ikke kastes i containeren:

  • Farlig avfall: Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler mm.
  • Våtorganisk: Matavfall og hageavfall
  • Smittefarlig avfall: Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm.
  • Eksplosiver: Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.
  • Radioaktive stoffer: Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet.
  • EE-avfall: Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr, kjøleskap, frysere, mm.
  • Dekk: Alle typer dekk.
  • Gips
  • Impregnert trevirke: Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende.
  • Vindusruter: Hele eller knuste vindusruter.

 

Hageavfall legges i tilhengeren som for tiden står plassert ved garasjeanlegget i Huldervegen. Hageavfall betyr kvist og gress, ikke grus og jord. Tilhengeren tømmes av vaktmester.