Tag: referat

Korrigert fremdriftsplan 10. august

Posted by – 20. august 2011

Vedlagt følger korrigert fremdriftsplan, samt referat fra byggemøte nr. 3 – begge sendt ut 10. august.

I forhold til referat  fra byggemøte ble det besluttet at innvendig riving i huldervegen 2/4 skulle gjennomføres som satt opp i fremdriftsplanen.

I huldervegen 3 ble det gravd foran huset i et forsøk på å få fjernet vannansamling.

Trollvegen 14/16 har tidligere drenert avskjæringsgrøft. Det er derfor besluttet at fuktinnholdet på innvendig grunnmur skal sjekkes før det tas stilling til om det er nødvendig med drenering. Riving av innvendige vegger er således fremskynnet for trollvegen 14/16.

Vinduene er forsinket fra leverandør. Vindusutskifting vil bli gjennomført samtidig med gjenoppbygging innvendig. Glåma Bygg vil informere nærmere om dette i kontakten med den enkelte beboer.

Fremdriftsplanen vil bli revidert hver 14. dag.

Referat Byggemøte

Komplett fremdriftsplan rehabilitering revidert

Beboermøte angående drenering

Posted by – 26. januar 2011

Bogeråsen borettslag har funnet fukt i multimurvegger som vender mot jord. Borettslaget vil rette opp eventuelle skader som er skjedd på grunn av dette og forebygge nye skader. I den forbindelse er 8 graveentreprenører innbudt til å gi tilbud på drenering av de 24 leilighetene i laget som ikke nylig er drenert. Den 24. januar ble det holdt beboermøte for å informere om status i saken. Referatet finner du her: Referat beboermøte 24.01.2011 (pdf)