Tag: Pipe

Bytte av pipehatter

Posted by – 5. april 2021

Vi har hatt flere lekkasjer rundt pipene i borettslaget. På bakgrunn av dette har vi hatt en gjennomgang av alle pipene i borettslaget og det viser seg at det er en feil med flere pipehatter. Styret har derfor besluttet å bytte samtlige pipehatter i borettslaget, bortsett fra de som allerede er byttet pga lekkasje. Denne vedlikeholdskostnaden må vi fordele over flere år og i 2021 vil det bli byttet 10 pipehatter. Bytte av pipehattene vil fortsette de neste årene frem til alle er byttet.

Arbeidet med å bytte de 10 første pipehattene vil starte opp etter påske. Leverandøren gjør en vurdering på hvilke 10 pipehatter som er mest prekære å bytte og begynner med disse. Styret kan derfor ikke gi informasjon av hvilke leiligheter som blir berørt av dette arbeidet.