Tag: parkering

Parkering i borettslaget

Posted by – 31. januar 2021

Styret ønsker å minne om regler for parkering i borettslaget.

  • Parkering skal fortrinnsvis skje i egen garasje
  • Det er ikke lov å parkere foran garasjene, da dette kan hindre andre i å komme forbi. I tillegg vil det være til hinder for snøbrøyting og strøing. Dette gjelder foran alle garasjer.
  • Det er kun tillatt å parkere utenfor egen bolig der hvor det er opparbeidet biloppstillingsplass etter godkjenning fra styret.
  • Biloppstillingsplass utenfor egen bolig skal oppfylle minimumskravene 2,5 x 5 meter.
  • Opparbeidelse av ny biloppstillingsplass skal godkjennes av styret etter søknad.
  • Det er kun tillatt å parkere en – 1 – bil utenfor egen bolig, uavhengig av størrelse på biloppstillingsplassen
  • Det er ikke tillatt å parkere henger eller annet utstyr på gjesteparkeringen i borettslaget.

Parkering i forbindelse med garasjebyggingen

Posted by – 18. mars 2020

Det kan bli noen utfordringer knyttet til parkering i borettslaget tiden fremover på grunn garasjebyggingen.

Styret henstiller alle til å være «kreative» og søke andre løsninger om mulig i denne perioden. Det er viktig at ingen parkerer slik at de hindrer fri ferdsel i borettslaget. Ene halvdelen av nedre område skal som utgangspunkt være tilgjengelig. Dagens situasjon med flere hjemme på dagtid medfører også at dette problemet blir større enn forventet.

Styret ber om forståelse for de utfordringer dette medfører og samtidig om litt tålmodighet i denne perioden.