Tag: nabolag

Vaktmester i borettslaget

Posted by – 11. mai 2013

Tidligere har styret meldt et behov for et generelt vedlikehold av borettslaget vårt. Erik Duelien ønsker å stille opp; vi har ansatt Erik som vaktmester frem til 30. juni 2014.

Han vil jobbe med vedlikehold og ettersyn av borettslagets eiendom, dvs. rydde og ha orden på fellesareal som parkeringsplass og søppelrom, klipping og gjøre nødvendige reparasjoner.

Ta kontakt med styreleder Odd-Arne, på e-post: oolaussen@hotmail.com eller tlf. 47759168, hvis det er behov for vaktmester for enkle oppgaver.

Husk de myke trafikantene

Posted by – 5. november 2012

Når du kjører på vegene i borettslaget, tenk på de myke trafikantene. Vi har mange barn og hunder og katter i nabolaget vårt og vi har ikke råd til å miste noen av dem.

Husk at fartsgrensen på vegene i borettslaget er 10 km/t og be også besøkende om å respektere dette.

Takk for at du er med på å gjøre borettslaget vårt til et trygt sted å være.

Lekeplassen

Posted by – 31. august 2012

Som nevnt her, ble det avdekket flere alvorlige feil og mangler i tillegg til en del mindre alvorlige feil og mangler da lekeplassen ble inspisert av en Veritas-sertifisert kontrollør.

Styret er i ferd med å se på eventuelle muligheter for å oppgradere lekeplassen. Årets budsjett gir imidlertid ikke rom for innkjøp av nytt utstyr, så det vil ikke bli noen oppgradering av lekeplassen før tidligst sommeren 2013.

Feil og mangler på lekeplassen

Posted by – 1. juli 2012

Da lekeplassen ble inspisert av Veritas-sertifisert kontrollør, ble det avdekket en del alvorlige feil og mangler (og en del mindre alvorlige feil og mangler). Se Lekeplassen har feil/mangler for litt mer informasjon. Denne plakaten er hengt opp på lekeplassen; øverst i sklia og på porten.

Det har ikke vært noen som har blitt alvorlig skadet på lekeplassen, men vi ønsker å komme med en advarsel slik at foreldrene kan ta sine forholdsregler hvis/når barna skal leke på lekeplassen.

Nye informasjonstavler

Posted by – 28. juni 2012

Det er hengt opp to nye informasjonstavler – en ved søppelboden ved garasjene i Trollvegen og en på øvresiden av garasjene i Huldervegen. Forhåpentligvis vil de nye plasseringene gjøre at informasjonen blir sett av flere enn da informasjonstavla stod ved lekeplassen.

Vi håper at dere tar en titt når dere går forbi, og heng gjerne opp egne beskjeder til med-beboerne i borettslaget.

Ønsker du nye hekkeplanter…

Posted by – 6. april 2012

…for å erstatte hekkeplanter som ble fjernet i forbindelse med dreneringsarbeid i fjor?

I såfall må du huske å fylle ut «Hekkeplanter»-skjemaet (som ble delt ut i postkassene 28. mars) og levere det i postkassen i Huldervegen 6 innen tirsdag 10. april.

Vi tenner lysene på juletreet på lekeplassen…

Posted by – 30. november 2011

…førstkommende søndag klokka 17:00. Vi går rundt juletreet, drikker gløgg og brus og barna får godtepose.

Håper du kommer!

Julegrantenning i borettslaget

Posted by – 16. november 2011

Vi tenner julegrana på lekeplassen søndag 4. desember klokka 17-18. Hold av datoen! Det blir servert gløgg og pepperkaker.

Gatelys Huldervegen og Alvevegen

Posted by – 16. november 2011

Gatelysene i Huldervegen og Alvevegen har som flere har merket vært borte i noen uker nå. Feilen er meldt til kommunen og den vil bli rettet i uke 48.

Høstdugnad

Posted by – 14. september 2011

Årets høstdugnad holdes torsdag 6. oktober, fredag 7. oktober og lørdag 8. oktober.
Det blir satt ut container på lekeplassen.