Tag: KOBBL

Fusjon mellom KOBBL og UBBL

Posted by – 16. november 2011

Styret i KOBBL har vedtatt å gå inn for å fusjonere med UBBL (ullensaker boligbyggelag). Informasjonsskriv fusjon KOBBL og UBBL