Tag: Generalforsamling

Avstemningen er åpen

Posted by – 14. juni 2021

Generalforsamling i Bogeråsen borettslag for 2021 er nå åpnet for digital avstemning på Min side.

Stemmegivingen er åpen fra 15.06.2021 klokken 00:00 til 18.06.2021 klokken 23:59.

Logg på https://kobbl.bbl.no/minside/ for å avgi dine stemmer.

Generalforsamling 2021

Posted by – 28. mai 2021

Med tanke på situasjonen rundt korona og nasjonale samt lokale restriksjoner på arrangementer ser styret seg nødt til å gjennomføre årets generalforsamling digitalt.

Årets ordinære generalforsamling gjennomføres digitalt, via Min Side. Dere vil finne innkallingen på Min Side senest 03.06.2021 klokka 00:00. Høringsfrist: Fra mottatt innkalling til og med 10.06.21, klokka 23:59, vil det være mulig å komme med kommentarer, forslag og spørsmål til sakene. Disse vil være loggført i innkallingen sammen med den aktuelle saken og alle vil gis anledning til å lese disse før eventuell stemme avgis.

Stemmegivningen foregår på Min Side og starter 15.06.21, kl 00:00, og vil vare fram til 18.06.21. kl 23:59. Etter fristens utløp vil stemmer telles opp og protokoll bli ferdigstilt. Protokollen vil bli distribuert på Min Side og per e-post.

Bare andelseiere eller person med fullmakt fra andelseiere har stemmerett. Ved digital stemmegivning styres din stemmerett av ditt eierforhold. Om du skulle ønske bistand kan eksempelvis et barn, barnebarn eller en venn hjelpe til med pålogging på din personlige bruker på «Min side». For dette kreves ingen fullmakt.

Hvis du ønsker å stemme, men ikke har mulighet til å stemme på Min side så kan du ta kontakt med oss i styret så kan vi finne en løsning sammen med deg.

Beskrivelse av digital generalforsamling på Min side finner dere her.

Innkallingen til generalforsamling er sendt ut på epost og vil bli delt ut til andelseierne.

Årets generalforsamling

Posted by – 6. april 2021

Den ordinære generalforsamlingen i år vil være torsdag 20. mai kl. 20.00.

Sett av kvelden å bli med å påvirke fremtiden til borettslaget vårt.

Informasjonsskriv – mars 2021

Posted by – 28. mars 2021

Informasjonsskriv fra styret for mars 2021 kan dere finner her.

Innlevering av saker til årets generalforsamling

Posted by – 17. mars 2021

Forhåndsvarsel til beboere om innlevering av saker til årets generalforsamling

Det vises til borettslagsloven § 7-4, punkt 1, som har følgende ordlyd:

Styret skal på førehånd varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønsker skal takast opp.

Da årets generalforsamling er planlagt gjennomført torsdag 20.05.2021 må de av andelseierne som har eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, levere disse skriftlig til styret innen mandag 19.04.21.

E-post : bogeraasenborettslag@gmail.com

Min side: Melding om sak kan også leveres styre på Min side hos KOBBL – www.kobbl.no. Gå gjerne inn å bruk denne muligheten.

Ordinær generalforsamling 8. juni kl. 18.00

Posted by – 25. mai 2020

Ordinær generalforsamling er mandag 8. juni kl. 18.00. 

Sted: BUP Kongsvinger, Parkvegen 35 (bygg 15 på sykehusområdet. Det røde trebygget ved Kongsvinger sykehus)

Dagsorden:

 1. Konstituering
 2. Valg av møteleder, sekretær og en person til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Årsregnskap
 5. Saker fra styret
  1. Etableringen av IN-ordning i Bogeråsen borettslag
 6. Inkomne saker
  1. Overføring av eieransvar og vedlikeholdsplikt av uteboder fra borettslaget til andelseiere
 7. Eventuell godtgjøring til styret
 8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 9. Valg av delegert/observatør til KOBBLs generalforsamling 2020

Bare andelseiere eller person med fullmakt fra andelseier har stemmerett på generalforsamlingen. Ingen kan sille med mer enn én fullmakt i borettslaget. Fremleietakere har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Årsmelding, årsregnskap og fullmaktsblankett følger med i innkallingen.

Generalforsamling utsatt til 8. juni

Posted by – 13. mai 2020

Generalforsamlingen som var planlagt 14. mai er utsatt.

Generalforsamlingen er nå satt opp mandag 8. juni kl. 18.00. Grunnen til utsettelsen er koronssituasjonen. Innkalling vil bli delt ut i postkassen.

Innlevering av eventuelle saker til årets generalforsamling

Posted by – 23. mars 2020

Forhåndsvarsel til beboere i Bogeråsen borettslag

Det vises til borettslagets vedtekter punkt 9-3, punkt 1, – som har følgende ordlyd:

”Forut for generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.”

Da årets generalforsamling er planlagt gjennomført torsdag 14.05.2020 må de av andelseierne som har eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, levere disse skriftlig til styret innen mandag 06.04.2020.

Min side:
Melding om sak kan også leveres styre på «Min side» i beboerportalen. Gå gjerne inn å bruk denne muligheten.

Generalforsamling og beboermøte 4. juni 2019

Posted by – 4. juni 2019

Tirsdag 4. juni var det beboermøte og generalforsamling ved Politihøgskolens utdanningssenter på Sæter gård. 

På generalforsamlingen var blant annet saker om bygging av nye garasjer og reforhandling av avtale med Telenor Norge om levering av TV og Internett.

Generalforsamlingen vedtok både bygging av nye garasjer og ny avtale for levering av TV og internett. I tillegg ble det valgt nye styremedlemmer. Oversikt på styret finnes her.

Referat fra beboermøte og protokoll fra generalforsamlingen vil bli sendt ut til alle andelseiere.

Oppdatert håndbok for borettslaget

Posted by – 18. mai 2012

Generalforsamlingen vedtok nye vedtekter under generalforsamlingen 15. mai. Håndbok for Bogeråsen borettslag er oppdatert tilsvarende.