Tag: Garasje

Maledugnaden

Posted by – 21. april 2021

1719Fra uke 17 begynner jobben med å male garasjene våre. Første del av jobben er å vaske garasjene. 

Møt opp til vaskedugnad: tirsdag 27. april, onsdag 28. april og torsdag 29. april. Alle dager fra kl 17.00 og utover kvelden.

Oppmøtested: ved søppelbeholderene i Huldervegen

HUSK SMITTEVERN UNDER DUGNADEN

VIKTIG BESKJED TIL ALLEINGEN PARKERING inntil garasjene disse 3 dagene.

Informasjonsskriv – mars 2021

Posted by – 28. mars 2021

Informasjonsskriv fra styret for mars 2021 kan dere finner her.

Posted by – 28. september 2020

FargeforslagFargevalg – garasjer

Styret ønsker at andelseierne skal være med på å bestemme hvilken farge garasjene våre skal ha. Vi har valgt ut 4 farger og ønsker en avstemning på hvilken farge andelseierne ønsker.

Styret foreslår samme farge på alle garasjene og flertallet av andelseierne bestemmer hvilken farge. Vi ønsker at alle velger et første og et andre valg av de fire fargene styret har valgt ut.

 

Det er malt fargeprøver baksiden av midterste garasjerekken på nedre garasjeområdet. Nr. 1 er øverste farge og nr. 4 er nederste farge.

 1. Brun jord
 2. Blå
 3. Berg
 4. Kontur grå (samme farge som husene)

Svarslipp er delt ut i postkassene og leveres inn til styret innen 10. oktober.

Dunad – maling av garasjer

Posted by – 28. september 2020

Det kom forslag på beboermøtet våren 2020 om å gjøre malejobben på dugnad. Dersom en gruppe melder seg til dette arbeidet, så må de delta på å male alle garasjene. Det vil bli slik at man ikke kun maler sin egen garasje, men bidrar på alle garasjene. Det vil være kostnadsbesparende for borettslaget å få gjennomført dette på dugnad og vi håper så mange som mulig stiller seg positive til å delta.

Styret gjør en kartlegging på interesse for å delta på dugnad kan melde interesse på svarslipp som er delt ut i postkassene og levere denne til styret innen 10. oktober.

Utlevering av nøkler til nye garasjer

Posted by – 14. mai 2020

De nye garasjene er nå ferdig og formelt overlevert til borettslaget. Garasjene kan dermed tas i bruk.

Garasjeportåpner vil bli utlevert på lekeplassen følgende tidspunkter:

 • Fredag 15. mai kl. 16.00 – 17.00
 • Lørdag 16. mai kl. 12.00 – 13.00

Vi oppfordrer alle til å hente nøkkel på de oppsatte tidspunktene.

Andelseier må kvittere ut for mottatt nøkkel på en kvitteringsliste. Hvis det er flere andelseiere på samme adresse, så holder det at en av andelseierne kvitterer ut. Hvis noen andre enn andelseier skal hente nøkkel, så må styret ha beskjed om dette i forkant. Enten på e-post eller skriftlig fullmakt ved utlevering.

Nummerering av nye garasjer

Posted by – 14. mai 2020

Garasjene er merket med A, H eller T pluss et nummer.

A = Alvevegen
H = Huldervegen
T = Trollvegen.

Tallet er nummeret på din bolig. Bor du i Alvevegen 20, så vil din garasje være merket med «A20″.

Varelevering mandag 30. mars

Posted by – 27. mars 2020

Mandag 30. mars vil det komme ny varelevering til garasjene. Varene skal leveres i øvre byggeområde (Trollvegen). Vi antar at leveringen vil skje mellom kl. 14.00 og 18.00 som sist. Det er ikke anledning til å parkere i dette området denne dagen.

Nye garasjer vokser frem

Posted by – 24. mars 2020

Garasjebyggingen i borettslaget vårt er nå godt i gang.

Entreprenøren melder at de følger fremdriftsplanen og det foreløpig ikke er noen forsinkelser.

Garasje2 Garasje1

Parkering i forbindelse med garasjebyggingen

Posted by – 18. mars 2020

Det kan bli noen utfordringer knyttet til parkering i borettslaget tiden fremover på grunn garasjebyggingen.

Styret henstiller alle til å være «kreative» og søke andre løsninger om mulig i denne perioden. Det er viktig at ingen parkerer slik at de hindrer fri ferdsel i borettslaget. Ene halvdelen av nedre område skal som utgangspunkt være tilgjengelig. Dagens situasjon med flere hjemme på dagtid medfører også at dette problemet blir større enn forventet.

Styret ber om forståelse for de utfordringer dette medfører og samtidig om litt tålmodighet i denne perioden.

Container for rydding i garasjer

Posted by – 31. januar 2020

Det vil komme containeren for restavfall i forbindelse med rydding i garasjer. Containeren vil stå på lekeplassen fra mandag 3. februar og 1 uke.

Følgene må ikke kastes i containeren:

 • Farlig avfall:
  Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler mm.
 • Våtorganisk:
  Matavfall.
 • Smittefarlig avfall:
  Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm.
 • Eksplosiver:
  Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.
 • Radioaktive stoffer:
  Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet.
 • EE-avfall:
  Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr mm.
 • Kuldemøbler:
  Alle typer kjøleskap og frysere.
 • Dekk:
  Alle typer dekk.
 • Gips:
  Må legges i egen sekk som bestilles sammen med containeren.
 • Impregnert trevirke:
  Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende.
 • Vindusruter: Hele eller knuste vindusruter.