Tag: drenering

Referat fra byggemøte

Posted by – 12. oktober 2011

Her er referat fra byggemøte gjennomført mandag den 3.10.2011: Byggemøte 7._ 04.10

Referat fra byggemøte

Posted by – 25. august 2011

Her er referat fra byggemøte gjennomført tirsdag den 23.8.2011: Byggemøte 4._ 23.08

Korrigert fremdriftsplan 10. august

Posted by – 20. august 2011

Vedlagt følger korrigert fremdriftsplan, samt referat fra byggemøte nr. 3 – begge sendt ut 10. august.

I forhold til referat  fra byggemøte ble det besluttet at innvendig riving i huldervegen 2/4 skulle gjennomføres som satt opp i fremdriftsplanen.

I huldervegen 3 ble det gravd foran huset i et forsøk på å få fjernet vannansamling.

Trollvegen 14/16 har tidligere drenert avskjæringsgrøft. Det er derfor besluttet at fuktinnholdet på innvendig grunnmur skal sjekkes før det tas stilling til om det er nødvendig med drenering. Riving av innvendige vegger er således fremskynnet for trollvegen 14/16.

Vinduene er forsinket fra leverandør. Vindusutskifting vil bli gjennomført samtidig med gjenoppbygging innvendig. Glåma Bygg vil informere nærmere om dette i kontakten med den enkelte beboer.

Fremdriftsplanen vil bli revidert hver 14. dag.

Referat Byggemøte

Komplett fremdriftsplan rehabilitering revidert

Oppdatert fremdriftsplan for drenering og rehabilitering

Posted by – 1. juli 2011

Det er nå planlagt oppstartsuker for drenering i Huldervegen og Trollvegen. Huldervegen 1,2,4 starter med dreneringsarbeidet allerede i uke 27 (neste uke) og det vil bli arbeidet med drenering hele sommer (men arbeidet kan ta litt lenger tid nå i juli på grunn av ferieavviklingen).

Gress (ferdigplen) vil bli lagt i Alvevegen 24-2 i uke 27 – Husk vanning i  2 uker og minst mulig tråkking på plenen.
I Alvevegen 15-1 er det sådd plen og det er viktig at det vannes godt og at det er minst mulig tråkk på «plenen».

Tørkeprosessen for de leilighetene som har fått fjernet multimur tar lenger tid enn forutsatt og det er fare for at det ikke kan bli gjenoppbygging før etter ferieavviklingen det vil si med oppstart i uke 31, men dette er det imidlertid dialog mellom berørte beboere og Glåma Bygg om.

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en riktig god sommer.

Komplett fremdriftsplan rehabilitering revidert

Nye bilder

Posted by – 20. juni 2011

Det er lagt ut noen bilder av dreneringsarbeidet i galleriet: Bilder

Gravearbeid

Nytt informasjonsskriv

Posted by – 19. juni 2011

I skrivet STYRET INFORMERER JUNI 2011 informeres det om ny styresammensetning (se også Kontaktinformasjon/styret), styremøteplan og frist for saksinnlevering til styremøter. Skrivet inneholder også ny informasjon om innvendig rehabilitering og utvendig drenering. Deler av innholdet gjengis nedenfor.

Saker som ønskes behandles av styret må være styret i hende 2 uker før planlagt styremøte. Saken sendes fortrinnsvis på e-post: bogeraasenborettslag@gmail.com, alternativt legges i postkasse til sekretær i Huldervegen 10.

Glåma bygg vil, mandag den 20. juni, ta kontakt med beboerne i Alvevegen 16/14/12/10/8/6/4/2 for å avtale tidspunkt for befaring/bildetaking og oppstart riving. Alvevegen 16-10 starter rivingen i uke 26, mens riving starter i Alvevegen 8-2 i uke 27.

Husk å rydde rom som ska rehabiliteres FØR rehabiliteringen skal begynne. Husk også å melde i fra til styret dersom du ønsker å benytte anledningen til å foreta en større oppussing av enkelte rom i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet, slik at styret kan gi beskjed til entreprenør.

Fremdriften på dreneringsarbeidet går som planlagt. Framdriften for dreneringsarbeidet i Huldervegen og Trollvegen vil forhåpentligvis være klart i løpet av uke 25 senest i uke 26 og straks styret får denne informasjonen så vil den bli videreformidlet.

Drenering og rehabilitering

Posted by – 2. mai 2011

Dreneringsarbeidet har startet i dag, 2. mai, i Alvevegen 20/22.

Anbudsfristen for de innvendige arbeidene er mandag 2. mai. Styret tar sikte på å velge entreprenør i styremøte onsdag 4. mai.

I vedlagte informasjonsbrev fra styret sendt ut 28.04. informeres det om foreløpig tidsplan for dreneringsarbeid og om innvendige arbeider. Det minnes om at det er innført kjøreforbud til boligene med virkning fra 26. april.

Informasjon om rehabilitering 28042011

Kjøreforbud i borettslaget

Posted by – 25. april 2011

Med virkning fra tirsdag 26. april 2011 og inntil ny beskjed blir gitt er det kjøreforbud i borettslaget. Alle biler må parkeres i eller foran garasjen i hele denne perioden.

Se også: STYRET INFORMERER APRIL 2011.

Ta vare på plantene før gravearbeidet begynner

Posted by – 19. april 2011

Arbeidet med drenering av leilighetene er satt bort til Entreprenør Arne Langnes. Oppstart av dreneringsarbeidene vil bli siste uken i april dvs. fra tirsdag 26.4.2011. Arbeidet vil starte nederst i borettslaget i Alvevegen. Det er regnet med at arbeidet maksimalt vil ta 1 uke pr. leilighet noe som totalt vil tilsi ca 4 måneders anleggstid.

Det er ikke forutsatt gjenplanting av noen form for beplantning slik som blomster, busker, trær etc. i dreneringskontrakten. Styret vil oppfordre den enkelte beboer til å grave opp og lagre busker, blomster, trær og annet som dere ønsker å gjenplante. I tråd med tidligere praksis i borettslaget blir slik beplantning ikke erstattet/kompensert økonomisk.

Graventreprenøren fjerner beplantning i nødvendig omfang rundt byggene inntil 3,5m fra bygget. Fjerning utover dette for adkomstveier etc. avtales på forhånd med Byggeleder. I tråd med tidligere praksis i borettslaget blir hekker og lignende som deler leilighetene erstattet med tilsvarende type. Det kan ikke garanteres erstatning med lik størrelse/høyde.

Husk at tilstøtende leiligheter som ikke blir drenert kan bli berørt på grunn av adkomst for maskiner etc.

Se også: STYRET INFORMERER APRIL 2011

Informasjonsskriv angående drenering og rehabilitering

Posted by – 8. april 2011

Styret har nylig sendt ut informasjon om dreneringsarbeidet, innvendig rehabilitering, kartleggingskjema for flis/tapet og informasjon om andelseieravtale for de som ønsker å reservere seg mot innvendig rehabilitering: