Tag: Bevar

BEVAR-avtalen

Posted by – 30. september 2013

BEVAR-avtalen er nå undertegnet.

I denne avtalen forplikter KOBBL A/L seg til å yte borettslaget teknisk og administrativ bistand til innføring og oppdatering av vedlikeholdsplan «Bevar». Dette blir et utmerket hjelpemiddel for borettslaget i å planlegge kommende vedlikehold. Det vil gi en full oversikt over kommende vedlikeholdsoppgaver og et bedre utgangspunkt i forhold til økonomisk planlegging av vedlikeholdet.