Håndbok for Bogeråsen borettslag

Håndbok for Bogeråsen borettslag inneholder informasjon om borettslaget, ordensregler for borettslaget vedtatt av styret den 19.12.2011, borettslagets vedtekter, retningslinjer for påbygg med mer, og internkontroll-rutiner og -skjemaer.

Håndboka ble sist oppdatert i mai 2012, etter vedtektsendringer vedtatt i generalforsamling 15. mai og en ny oppdatering i oktober 2014 og oktober 2015.

Her er PDF-versjonen av håndboka:  Håndbok for Bogeråsen borettslag

Closed