Oppstart maleprosjekt

Foreløpig plan er å starte med å vaske garasjene etter påske hvis været tillater dette.

Det er viktig å tenke smittevern når dugnaden pågår – så hold god avstand til hverandre.

Vi kommer til å bruke internett-siden vår www.bogeraasenborettslag.no og facebook-gruppen Bogeråsen borettslag for å informere om dette male-prosjektet. Alle oppfordres derfor til å følge med der.

Closed