Dugnad

Vi har fått tilbakemelding fra et akseptabelt antall som ønsker å delta på dugnad for å male garasjene våre og styret har besluttet at dette gjennomføres på dugnad. Det er flott at så mange er positive til å delta på dugnad. Foreløpig plan er å starte med malearbeidet, på dugnad, når våren kommer medio april/mai. Så folkens.. Det er bare å gjøre seg klar for malearbeid til våren.

Closed