Parkering i byggeperioden

Det kan bli noen utfordringer knyttet til parkering i tiden fremover. Henstiller alle til å være «kreative» og søke andre løsninger om mulig i denne perioden. Det er viktig at ingen parkerer slik at de hindrer fri ferdsel i borettslaget.

Styret har ikke gjort noen avtale med kommunen om parkering i veiene i byggeperioden. Vi ser at noen tar sjansen og gjør dette, og det er på eget ansvar. Det er kommunen som regulerer parkeringen i borettslaget, ikke styret. Det er veldig viktig at parkering ikke er til hindrer for andre, særlig med tanke på utrykningskjøretøy.

Kornona-situasjon med flere hjemme på dagtid medfører også at dette problemet blir større enn forventet. Styret ber om forståelse for de utfordringer dette medfører og samtidig om litt tålmodighet i denne perioden.

Closed