Fremdrift pr. 27.03.20

Entreprenøren melder at de følger fremdriftsplanen og at det foreløpig ikke er noen forsinkelser i byggingen av garasjene våre. De har varslet at det kan forekomme forsinkelse grunnet koronaviruset, men foreløpig holder de fremdriftsplanen.

Noen av garasjene begynner å ta form. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, blant annet elektriske installasjoner. Det er ikke anledning til å ta i bruk garasjene før det har vært en formell overtakelse mellom Igland Garasjen og styret.

Closed