Loftspakke og el-billader

Det er mulig for den enkelte andelseier å legge til en såkalt loftspakke til sin garasje. Dette innebærer bord/hems, stige og skillebord. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 6.900,-. Styret ser på dette som et tilvalg og noe den enkelte andelseier selv må dekke. Vi ber derfor om en rask tilbakemelding fra de som ønsker dette til sin garasje. Vi understreker at dette er frivillig og ikke noe man må ha.

 

Styret ønsker også en rask tilbakemelding på hvem som ønsker at det skal monteres ladebokser til bil i sin garasje. Dette er naturligvis også noe den enkelte andelseier selv må bekoste, men det understrekes at det er billigere å gjøre dette i forbindelse med byggingen enn å etter montere. Prosjektet leveres med el-infrastruktur som legger til rette for el-bil lading i den enkelte garasje, men andelseier må selv betale for ladeboks og bruk/strøm til lading av bil.

 

Styret ber om det det gis tilbakemelding til styret på dette innen fredag 14. februar.

 

De som ønsker loftspakke og /eller ladeboks vil måtte tegne en avtale med Bogeråsen Borettslag på dette.

Closed