Generalforsamling 2021

Posted by – 28. mai 2021

Med tanke på situasjonen rundt korona og nasjonale samt lokale restriksjoner på arrangementer ser styret seg nødt til å gjennomføre årets generalforsamling digitalt.

Årets ordinære generalforsamling gjennomføres digitalt, via Min Side. Dere vil finne innkallingen på Min Side senest 03.06.2021 klokka 00:00. Høringsfrist: Fra mottatt innkalling til og med 10.06.21, klokka 23:59, vil det være mulig å komme med kommentarer, forslag og spørsmål til sakene. Disse vil være loggført i innkallingen sammen med den aktuelle saken og alle vil gis anledning til å lese disse før eventuell stemme avgis.

Stemmegivningen foregår på Min Side og starter 15.06.21, kl 00:00, og vil vare fram til 18.06.21. kl 23:59. Etter fristens utløp vil stemmer telles opp og protokoll bli ferdigstilt. Protokollen vil bli distribuert på Min Side og per e-post.

Bare andelseiere eller person med fullmakt fra andelseiere har stemmerett. Ved digital stemmegivning styres din stemmerett av ditt eierforhold. Om du skulle ønske bistand kan eksempelvis et barn, barnebarn eller en venn hjelpe til med pålogging på din personlige bruker på «Min side». For dette kreves ingen fullmakt.

Hvis du ønsker å stemme, men ikke har mulighet til å stemme på Min side så kan du ta kontakt med oss i styret så kan vi finne en løsning sammen med deg.

Beskrivelse av digital generalforsamling på Min side finner dere her.

Innkallingen til generalforsamling er sendt ut på epost og vil bli delt ut til andelseierne.

Closed