Month: mai 2021

Generalforsamling 2021

Posted by – 28. mai 2021

Med tanke på situasjonen rundt korona og nasjonale samt lokale restriksjoner på arrangementer ser styret seg nødt til å gjennomføre årets generalforsamling digitalt.

Årets ordinære generalforsamling gjennomføres digitalt, via Min Side. Dere vil finne innkallingen på Min Side senest 03.06.2021 klokka 00:00. Høringsfrist: Fra mottatt innkalling til og med 10.06.21, klokka 23:59, vil det være mulig å komme med kommentarer, forslag og spørsmål til sakene. Disse vil være loggført i innkallingen sammen med den aktuelle saken og alle vil gis anledning til å lese disse før eventuell stemme avgis.

Stemmegivningen foregår på Min Side og starter 15.06.21, kl 00:00, og vil vare fram til 18.06.21. kl 23:59. Etter fristens utløp vil stemmer telles opp og protokoll bli ferdigstilt. Protokollen vil bli distribuert på Min Side og per e-post.

Bare andelseiere eller person med fullmakt fra andelseiere har stemmerett. Ved digital stemmegivning styres din stemmerett av ditt eierforhold. Om du skulle ønske bistand kan eksempelvis et barn, barnebarn eller en venn hjelpe til med pålogging på din personlige bruker på «Min side». For dette kreves ingen fullmakt.

Hvis du ønsker å stemme, men ikke har mulighet til å stemme på Min side så kan du ta kontakt med oss i styret så kan vi finne en løsning sammen med deg.

Beskrivelse av digital generalforsamling på Min side finner dere her.

Innkallingen til generalforsamling er sendt ut på epost og vil bli delt ut til andelseierne.

Maledugnaden starter i uke 22

Posted by – 26. mai 2021

IMG_20210526_201853Vi tar sikte på å starte maledugnaden for maling av garasjer mandag i uke 22 hvis været blir bra.

Det vil bli dugnad mandag 31. mai, tirsdag 1. juni, onsdag 2. juni og torsdag 3. juni.  Vi starter kl 17.00 og holder på utover kvelden.

Gå gjerne inn på Facebooksiden til borettslaget og registrer hvilke dager du kan delta, slik at vi kan kartlegge hvor mange vi blir.

Maling og utstyr er kjøpt inn. Ta på arbeidsklær og arbeidshansker.

Generalforsamlingen 20.5.21 er utsatt

Posted by – 20. mai 2021

Generalforsamlingen 20. mai 2021 er utsatt. Generalforsamlingen blir i år digital. Mer informasjon om gjennomføringen kommer senere.

Gratulerer med dagen!

Posted by – 17. mai 2021

flaggVi ønsker alle en fin 17. mai.