Month: april 2021

Vårdugnad 8. mai kl. 12.00

Posted by – 30. april 2021

dugnadÅrets vårdugnad blir lørdag 8. mai kl 12.00.

På dugnaden rydder og ordner vi rundt i borettslaget for å få et hyggeligere sted å bo. Vi håper mange har mulighet til å bidra enten med arbeidsinnsats eller med sosialt samvær, eventuelt begge deler. Dette er også en god mulighet for å bli kjent med naboene.

Ta med rive/rake, spade og trillebår til dugnaden.

De beboerne som ikke har mulighet for å delta denne dagen, må gjerne rake og rydde i borettslaget en annen dag.

Vaskedugnad avlyst

Posted by – 27. april 2021

avlyst Vaskedugnaden onsdag 28. april og torsdag 29. april er avlyst. 

Grunnen er at alle garasjene ble ferdig vasket tirsdag 27. april.

 

Container for restavfall

Posted by – 26. april 2021

IMG_20210427_205159Det vil også i år bli satt ut en container for restavfall. Containeren vil stå på lekeplassen fra mandag 3. mai til mandag 10. mai.

Containeren skal ikke fylles opp av enkeltbeboere f.eks. i forbindelse med oppussing av egen bolig. Slikt må den enkelte beboer selv levere hos Kongsvinger gjenvinningsstasjon i Klettavegen 6.  Denne containeren er til for alle og er beregnet for enkle ting som skal kastes.

Følgene må ikke kastes i containeren:

  • Farlig avfall: Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler mm.
  • Våtorganisk: Matavfall og hageavfall
  • Smittefarlig avfall: Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm.
  • Eksplosiver: Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.
  • Radioaktive stoffer: Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet.
  • EE-avfall: Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr, kjøleskap, frysere, mm.
  • Dekk: Alle typer dekk.
  • Gips
  • Impregnert trevirke: Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende.
  • Vindusruter: Hele eller knuste vindusruter.

 

Hageavfall legges i tilhengeren som for tiden står plassert ved garasjeanlegget i Huldervegen. Hageavfall betyr kvist og gress, ikke grus og jord. Tilhengeren tømmes av vaktmester.

Maledugnaden

Posted by – 21. april 2021

1719Fra uke 17 begynner jobben med å male garasjene våre. Første del av jobben er å vaske garasjene. 

Møt opp til vaskedugnad: tirsdag 27. april, onsdag 28. april og torsdag 29. april. Alle dager fra kl 17.00 og utover kvelden.

Oppmøtested: ved søppelbeholderene i Huldervegen

HUSK SMITTEVERN UNDER DUGNADEN

VIKTIG BESKJED TIL ALLEINGEN PARKERING inntil garasjene disse 3 dagene.

Utlysning av forkjøpsrett – Huldervegen 6

Posted by – 8. april 2021

KOBBL har lyst ut forkjøpsrett av leilighet med andelsnr. 23 i Huldervegen 6, 2212 Kongsvinger.

Antall rom: 3 rom + kjøkken

Overtakelse: 01.06.21

Prisforlangende: kr 1.875.000,- + omk.

Andel fellesgjeld: kr 567.680,61

Felleskostn. pr. mnd: kr 5. 612,-.

Visning etter avtale, tlf.: 957 85 586

Salgsoppgave med ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Eie Eiendomsmegling.

De som ønsker å heve forkjøpsrett, må gjøre dette via KOBBL sin nettside innen 15. april kl. 13:00

Mer informasjon finner dere her.

Årets generalforsamling

Posted by – 6. april 2021

Den ordinære generalforsamlingen i år vil være torsdag 20. mai kl. 20.00.

Sett av kvelden å bli med å påvirke fremtiden til borettslaget vårt.

Bytte av pipehatter

Posted by – 5. april 2021

Vi har hatt flere lekkasjer rundt pipene i borettslaget. På bakgrunn av dette har vi hatt en gjennomgang av alle pipene i borettslaget og det viser seg at det er en feil med flere pipehatter. Styret har derfor besluttet å bytte samtlige pipehatter i borettslaget, bortsett fra de som allerede er byttet pga lekkasje. Denne vedlikeholdskostnaden må vi fordele over flere år og i 2021 vil det bli byttet 10 pipehatter. Bytte av pipehattene vil fortsette de neste årene frem til alle er byttet.

Arbeidet med å bytte de 10 første pipehattene vil starte opp etter påske. Leverandøren gjør en vurdering på hvilke 10 pipehatter som er mest prekære å bytte og begynner med disse. Styret kan derfor ikke gi informasjon av hvilke leiligheter som blir berørt av dette arbeidet.