Month: mars 2021

God påske!

Posted by – 28. mars 2021

God-Påske-765x420Styret ønsker alle en god påske!

Informasjonsskriv – mars 2021

Posted by – 28. mars 2021

Informasjonsskriv fra styret for mars 2021 kan dere finner her.

Innlevering av saker til årets generalforsamling

Posted by – 17. mars 2021

Forhåndsvarsel til beboere om innlevering av saker til årets generalforsamling

Det vises til borettslagsloven § 7-4, punkt 1, som har følgende ordlyd:

Styret skal på førehånd varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønsker skal takast opp.

Da årets generalforsamling er planlagt gjennomført torsdag 20.05.2021 må de av andelseierne som har eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, levere disse skriftlig til styret innen mandag 19.04.21.

E-post : bogeraasenborettslag@gmail.com

Min side: Melding om sak kan også leveres styre på Min side hos KOBBL – www.kobbl.no. Gå gjerne inn å bruk denne muligheten.