Month: januar 2021

Maling av nye garasjer – ønske om innspill til styret

Posted by – 31. januar 2021

Styret ønsker å gjennomføre en grundigere og god prosess før garasjene males, slik at resultatet blir best mulig. Det har tidligere blitt stemt over 4 ulike farger og styret takke for alle stemmene som har kommet inn. Av de fire alternativene, var det blå farge som fikk flest stemmer.

Styre vil allikevel be andelseierne om ytterligere innspill til fargevalg og hvordan garasjene skal males før en avgjørelse fattes. Derfor ønsker vi gjerne å høre om det er andelseiere som har andre fargeforslag eller ønsker å bidra spesielt i prosessen. Om så tilfelle, vennligst ta kontakt med innspill på e-post.

Styret ønsker også en tilbakemelding om garasjene males i 1 farge, eller i 2 ulike (hovedfarge + kanter/vindskier). Her ber vi om å krysse av på returlapp som er delt ut i postkassen.

Foreløpig plan er å starte med malearbeidet, på dugnad, når våren kommer – medio april/ai. Før dette er det en del arbeid og forberedelser.

Vi ønsker eventuelle forslag og innspill sendes til styret innen 15.2.21.

Avfallshåndtering

Posted by – 31. januar 2021

Den siste tiden har det blitt satt ulike gjenstander ved siden av avfallsbeholderne i borettslaget. Dette skal ikke forekomme. Hvis noe ikke går inn i avfallsbeholderne pga størrelse, må dere selv sørge for levering av avfallet ved Kongsvinger gjenvinningstasjon i Klettavegen 6.

Det er viktig å kildesotere avfallet i riktige bheoldere. Informasjon om dette finner dere på www.gir.hm.no eller i informasjon utsendt fra Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR)

Parkering i borettslaget

Posted by – 31. januar 2021

Styret ønsker å minne om regler for parkering i borettslaget.

  • Parkering skal fortrinnsvis skje i egen garasje
  • Det er ikke lov å parkere foran garasjene, da dette kan hindre andre i å komme forbi. I tillegg vil det være til hinder for snøbrøyting og strøing. Dette gjelder foran alle garasjer.
  • Det er kun tillatt å parkere utenfor egen bolig der hvor det er opparbeidet biloppstillingsplass etter godkjenning fra styret.
  • Biloppstillingsplass utenfor egen bolig skal oppfylle minimumskravene 2,5 x 5 meter.
  • Opparbeidelse av ny biloppstillingsplass skal godkjennes av styret etter søknad.
  • Det er kun tillatt å parkere en – 1 – bil utenfor egen bolig, uavhengig av størrelse på biloppstillingsplassen
  • Det er ikke tillatt å parkere henger eller annet utstyr på gjesteparkeringen i borettslaget.

Lading av elektriske kjøretøy i borettslaget

Posted by – 31. januar 2021

Det er tilrettelagt for lading av elektriske kjøretøy i de nye garasjene våre. 

Viktig informasjon om lading:

  • Andelseiere som har behov for å lade elektriske kjøretøy må selv bekoste innkjøp og montering av lader i garasjen. FØR bestilling av lader skal styre gi godkjenning til anskaffelse
  • Beboere skal ikke bruke garasjene til lading av bil uten godkjent lader. Dette på grunn av fare for overbelastning på strømanlegget og fordi strømforbruket går på felles måler og kostnaden blir belastet borettslaget.

Informasjonsskriv fra styret – januar 2021

Posted by – 31. januar 2021

Utsendt informasjonsskriv fra styret i januar 2021 finner dere her.