Month: januar 2020

Container for rydding i garasjer

Posted by – 31. januar 2020

Det vil komme containeren for restavfall i forbindelse med rydding i garasjer. Containeren vil stå på lekeplassen fra mandag 3. februar og 1 uke.

Følgene må ikke kastes i containeren:

 • Farlig avfall:
  Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler mm.
 • Våtorganisk:
  Matavfall.
 • Smittefarlig avfall:
  Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm.
 • Eksplosiver:
  Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.
 • Radioaktive stoffer:
  Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet.
 • EE-avfall:
  Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr mm.
 • Kuldemøbler:
  Alle typer kjøleskap og frysere.
 • Dekk:
  Alle typer dekk.
 • Gips:
  Må legges i egen sekk som bestilles sammen med containeren.
 • Impregnert trevirke:
  Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende.
 • Vindusruter: Hele eller knuste vindusruter.

Informasjon om bygging av nye garasjer

Posted by – 30. januar 2020

Det er tidligere blitt kommunisert fra styret i borettslaget at oppstart for bygging av nye garasjer vil bli etter påske i år. På bakgrunn av manglende kapasitet hos Igland Garasjen vil dette allikevel ikke være mulig. Nytt tidspunkt for oppstart vil derfor bli fremskyndet til første kvartal, nærmere bestemt i uke 7.

 Første dag med riving av gamle garasjer blir mandag 10.2.

Informasjon om dette finner dere her.

Bygging av nye garasjer

Posted by – 23. januar 2020

Byggesøknaden til de nye garasjene våre er nå godkjent av kommunen.

Vi håper å komme i gang med byggingen i slutten av mars eller første halvdel av april. Det er Igland Garasjen AS som er entreprenør for garasjebyggingen.

Det første som vil bli gjort er rivning av alle garasjene. Alle garasjer være tomme når arbeidene starter opp. Vi ber derfor om at alle forbereder dette ved å rydde det som er lagret i garasjen. Styret gjør en vurdering på leie av søppelcontainer(e) i forbindelse med ryddingen.

De nye garasjene er bredere enn de vi har i dag. For å få plass til de nye garasjene må noen av garasjene flyttes fra Huldervegen/Alvevegen til Trollvegen.

Bygging i Trollvegen

Posted by – 23. januar 2020

Block Watne har startet byggingen av nye boliger i Trollvegen.

I forbindelse med byggearbeidene har deler av Trollvegen blitt stengt for biltrafikk. Entreprenøren har tilrettelagt for gående, men vi har fått varsel om at de noen ganger også har behov for å stenge veien for gående. Stengingen medfører at gående og kjørende må benytte Huldervegen som inn- og utfartsvei, som igjen fører til økt trafikk gjennom borettslaget. Vi ber om at alle viser hensyn og kjører pent.

Byggearbeidene medfører en del støy og trafikk av anleggsmaskiner. Styret får ikke gjort noe med stenging av vei, støy eller trafikk av anleggsmaskiner. Vi har ingen mulighet til å stoppe byggearbeidene. Dette må bare gå sin gang. Styret har løpende dialog med utbygger og entreprenør, slik at arbeidene ikke medfører for stor ulempe for beboere i borettslaget vårt.