Month: april 2019

Leie av container

Posted by – 30. april 2019

Det vil være en container for restavfall på lekeplassen i perioden 6. – 13. mai.  Containeren er for beboere i vårt borettslag.

Bygningsavfall, farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall skal ikke i containeren, slikt avfall må beboere selv kjøre til gjenvinningsstasjonen.

Hageavfall legges i tilhengeren som står plassert ved garasjeanlegget i Huldervegen. Hageavfall betyr kvist og gress, ikke grus og jord. Tilhengeren tømmes av vaktmester.

Innlevering av saker til årets generalforsamling

Posted by – 4. april 2019

Årets generalforsamling er planlagt gjennomført 4. juni 2019.

Andelseierne som har eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må levere disse skriftlig til styret ved styret innen 30.04.19. 

Saker kan meldes inn på e-post: heierdal@icloud.com eller leveres i postkassen til Huldervegen 9.