Month: april 2018

Generalforsamling og beboermøte 31. mai 2018

Posted by – 26. april 2018

KOBBL har satt opp årets generalforsamling torsdag 31. mai kl. 20.00.
Styret ønsker styret å ha et informasjonsmøte for beboere fra kl. 19.00.

Innkalling vil bli delt ut i postkassene. Styret håper mange har mulighet for å delta på møtet. Det er her viktige vedtak for borettslaget blir gjort.

Møtene holdes på Politihøgskolen på Sæter gård. Hvis noen trenger skyss til møtet, så gi beskjed til en i styret.

Avlesning av vannmålere

Posted by – 25. april 2018

Det har skjedd en feil med vannmåleravlesningene i år, så det er flere som ikke har fått lest av sin vannmåler. Vannforbruket for noen boliger har derfor blitt estimert ut fra historisk avlesning. Neste år vil måleravlesningene bli sendt ut på sms.