Month: mars 2017

Nå også på Facebook

Posted by – 15. mars 2017

Bogeråsen borettlsag er nå på Facebook.

Det er opprettet en gruppe på Facebook. Søk opp «Bogeråsen borettslag» og be om å bli medlem, så legger vi deg til.

Gruppen er tenkt som en informasjonsside for beboere i Bogeråsen borettslag. Her kan både styret og beboere legge ut aktuell informasjon om borettslaget vårt.
Det er IKKE lov å legge ut krenkende meldinger om naboer. Eventuelle klager tas i andre fora.