Month: mai 2016

Hageavfall og tilhenger

Posted by – 25. mai 2016

Den stjålne tilhengeren har kommet til rette og er tilbake på plassen sin ved garasjeanlegget i Huldervegen.

Beboere bruker tilhengeren til hageavfall. Med hageavfall mener vi kvist og gress, ikke grus og jord.  Tilhengeren tømmes av vaktmester Erik Duelien ved behov.