Month: oktober 2014

Sortering av avfall

Posted by – 20. oktober 2014

Kapasiteten på restavfallet vil bli utvidet. Det vil si at noen av avfallsbeholderne vil bli byttet ut med større beholdere.

Selv om kapasiteten på restavfallet blir utvidet, er det VIKTIG at ALLE sorterer GLASS/METALL, PLAST OG PAPIR i egne beholdere og ikke legger dette i restavfallet. Plastavfall legges i egne poser.

Styret oppfordrer alle beboere om å bli bedre til å sortere avfall.
Manglende sortering kan medføre økte felleskostnader.