Month: april 2014

Tømming av hageavfall

Posted by – 6. april 2014

Våren er her og flere har begynt å stelle i hagen.

Beboere kan bruke tilhengeren som står plassert på parkeringsplassen ved Huldervegen til hageavfall. Med hageavfall mener vi kvist og gress, ikke grus og jord.  Tilhengeren tømmes av vaktmester Erik Duelien når den blir full.