Month: juni 2012

Nye informasjonstavler

Posted by – 28. juni 2012

Det er hengt opp to nye informasjonstavler – en ved søppelboden ved garasjene i Trollvegen og en på øvresiden av garasjene i Huldervegen. Forhåpentligvis vil de nye plasseringene gjøre at informasjonen blir sett av flere enn da informasjonstavla stod ved lekeplassen.

Vi håper at dere tar en titt når dere går forbi, og heng gjerne opp egne beskjeder til med-beboerne i borettslaget.