Month: mars 2012

Husk å levere saker til generalforsamlingen

Posted by – 29. mars 2012

Husk at saker med forslag til vedtak som ønskes behandlet av generalforsamlingen må legges i postkassa til Huldervegen 12 innen den 1. april 2012. Saken skal inneholde en saksfremstilling og forslag til vedtak. Styret vil behandle inkomne forslag til vedtak i styremøte i april 2012.

Generalforsamling 2012

Posted by – 8. mars 2012

Generalforsamling 2012 avholdes på Vinger hotell den 15. mai 2012 klokken 20:00.

Vanlige saker som skal behandles er:

  • Godkjenning av årsberetning fra styret
  • Godkjenning av årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Eventuelt valg av revisor
  • Fastsetting av godtgjørelse til styret
  • Andre saker som nevnt i innkallingen

Saker med forslag til vedtak som ønskes behandlet av generalforsamlingen må legges i postkassa til Huldervegen 12 innen den 1. april 2012. Saken skal inneholde en saksfremstilling og forslag til vedtak. Styret vil behandle inkomne forslag til vedtak i styremøte i april 2012.

Generalforsamlingen vil bli innkalt skriftlig av styret med et varsel som minst skal være 8 dager høyst 20 dager.

Ny håndbok for Bogeråsen borettslag

Posted by – 7. mars 2012

Alle beboere har nylig fått utdelt (i postkassa) den nye håndboka for Bogeråsen borettslag. I håndboka finnes informasjon om borettslaget, ordensregler vedtatt av styret 19.12.2011, vedtekter, retningslinjer for påbygg med mer, og internkontroll-rutiner og -skjemaer.

Håndboka finnes også i elektronisk (PDF-)versjon her: Håndbok for Bogeråsen borettslag.

Kartlegging av alder på vinduer

Posted by – 3. mars 2012

Alle beboere har nylig fått en konvolutt i postkassa. I denne er det et kartleggingsskjema for dører og vinduer. Utfylt skjema må leveres i postkassa til Huldervegen 12 innen 11 mars. Anbudspapirene skal sendes ut i uken etter basert på innleverte skjemaer.
Se skrivet som følger skjemaet for mer informasjon.