Month: juni 2011

Nye bilder

Posted by – 20. juni 2011

Det er lagt ut noen bilder av dreneringsarbeidet i galleriet: Bilder

Gravearbeid

Nytt informasjonsskriv

Posted by – 19. juni 2011

I skrivet STYRET INFORMERER JUNI 2011 informeres det om ny styresammensetning (se også Kontaktinformasjon/styret), styremøteplan og frist for saksinnlevering til styremøter. Skrivet inneholder også ny informasjon om innvendig rehabilitering og utvendig drenering. Deler av innholdet gjengis nedenfor.

Saker som ønskes behandles av styret må være styret i hende 2 uker før planlagt styremøte. Saken sendes fortrinnsvis på e-post: bogeraasenborettslag@gmail.com, alternativt legges i postkasse til sekretær i Huldervegen 10.

Glåma bygg vil, mandag den 20. juni, ta kontakt med beboerne i Alvevegen 16/14/12/10/8/6/4/2 for å avtale tidspunkt for befaring/bildetaking og oppstart riving. Alvevegen 16-10 starter rivingen i uke 26, mens riving starter i Alvevegen 8-2 i uke 27.

Husk å rydde rom som ska rehabiliteres FØR rehabiliteringen skal begynne. Husk også å melde i fra til styret dersom du ønsker å benytte anledningen til å foreta en større oppussing av enkelte rom i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet, slik at styret kan gi beskjed til entreprenør.

Fremdriften på dreneringsarbeidet går som planlagt. Framdriften for dreneringsarbeidet i Huldervegen og Trollvegen vil forhåpentligvis være klart i løpet av uke 25 senest i uke 26 og straks styret får denne informasjonen så vil den bli videreformidlet.

Kontaktinformasjon til styret

Posted by – 11. juni 2011

Styret har nå fått egen e-post-adresse: bogeraasenborettslag@gmail.com

For øvrig kontaktinformasjon, se Kontaktinformasjon/styret.

Oppdatert informasjon angående rehabilitering

Posted by – 11. juni 2011

Nylig sendte styret ut oppdatert informasjon angående rehabilitering: Informasjon rehabilitering

Der står det blant annet at arbeidet med innvendig riving nå har startet i Alvevegen 24-18 og at i uken før den innvendige rehabiliteringen starter i den enkelte leilighet vil Glåma Bygg ta kontakt med den enkelte beboer for befaring og dokumentasjon (bilder) av veggene.

Videre fremdriftsplan for rehabiliteringen finnes her: Komplett fremdriftsplan rehabilitering revidert.

Husk at den enkelte beboer må sørge for å rydde og tømme rommene som skal rehabiliteres før planlagt oppstartsuke. Det er også viktig å skru ned alt som er fastskrudd til veggene. Videre må alt av møbler, esker og annet utstyr fjernes fra de aktuelle rommene. Hvis det ikke er mulig å tømme rommene fullstendig så må det som står igjen pakkes inn i plast som teipes (dette for å forhindre mugg og soppsporer).