Month: april 2011

Kjøreforbud i borettslaget

Posted by – 25. april 2011

Med virkning fra tirsdag 26. april 2011 og inntil ny beskjed blir gitt er det kjøreforbud i borettslaget. Alle biler må parkeres i eller foran garasjen i hele denne perioden.

Se også: STYRET INFORMERER APRIL 2011.

Frist for reservasjon mot innvendig rehabilitering

Posted by – 24. april 2011

Andelseiere som ønsker å reservere seg mot hele eller deler av den innvendige rehabiliteringen må gi beskjed om dette via e-post til Terje Ludvigsen eller i form av brev som legges i postkassa til Huldervegen 12 innen tirsdag 26. april 2011. Beboere som tidligere har gitt beskjed om reservasjon enten nylig eller i forbindelse med kartlegging av leilighetene høsten 2010 må gi beskjed på nytt om reservasjonen opprettholdes. Det vises til Andelseieravtale rehabilitering for nærmere informasjon om forpliktelsene den enkelte andelseier påtar seg.

Husk å levere kartleggingsskjema for flis og tapet

Posted by – 22. april 2011

For å få mest mulig identisk utseende på bad, toalett, trapp, soverom – med hensyn på fliser/tapet – er det ønskelig å benytte samme type flis ved gjenoppbygging. Den enkelte beboer bes kontrollere om de har fliser/tapet tilgjengelig.

Kartleggingsskjema for flis og tapet bes utfylt av alle beboere som har flis/tapet og legges i postkassa i Huldervegen 12 innen tirsdag 26.april.

Ta vare på plantene før gravearbeidet begynner

Posted by – 19. april 2011

Arbeidet med drenering av leilighetene er satt bort til Entreprenør Arne Langnes. Oppstart av dreneringsarbeidene vil bli siste uken i april dvs. fra tirsdag 26.4.2011. Arbeidet vil starte nederst i borettslaget i Alvevegen. Det er regnet med at arbeidet maksimalt vil ta 1 uke pr. leilighet noe som totalt vil tilsi ca 4 måneders anleggstid.

Det er ikke forutsatt gjenplanting av noen form for beplantning slik som blomster, busker, trær etc. i dreneringskontrakten. Styret vil oppfordre den enkelte beboer til å grave opp og lagre busker, blomster, trær og annet som dere ønsker å gjenplante. I tråd med tidligere praksis i borettslaget blir slik beplantning ikke erstattet/kompensert økonomisk.

Graventreprenøren fjerner beplantning i nødvendig omfang rundt byggene inntil 3,5m fra bygget. Fjerning utover dette for adkomstveier etc. avtales på forhånd med Byggeleder. I tråd med tidligere praksis i borettslaget blir hekker og lignende som deler leilighetene erstattet med tilsvarende type. Det kan ikke garanteres erstatning med lik størrelse/høyde.

Husk at tilstøtende leiligheter som ikke blir drenert kan bli berørt på grunn av adkomst for maskiner etc.

Se også: STYRET INFORMERER APRIL 2011

Container på plass

Posted by – 11. april 2011

I forbindelse med den innvendige rehabiliteringen er det sikkert mange som ønsker å kaste ulike ting. Styret har i denne forbindelse leid inn en RESTAVFALLSCONTAINER som nå er blitt plassert på gjesteparkeringen i Huldervegen. Containeren vil bli stående til tirsdag 26. april.

Containeren skal IKKE benyttes til hageavfall – det vil bli en egen container til dette senere på våren.

Spesialavfall som maling, batterier, lysrør, elektriske apparater og lignende skal ikke legges i containeren, den enkelte beboer må selv sørge for levering av slikt avfall til godkjent mottak.

Informasjonsskriv angående drenering og rehabilitering

Posted by – 8. april 2011

Styret har nylig sendt ut informasjon om dreneringsarbeidet, innvendig rehabilitering, kartleggingskjema for flis/tapet og informasjon om andelseieravtale for de som ønsker å reservere seg mot innvendig rehabilitering:

Saker til generalforsamling

Posted by – 7. april 2011

Årets generalforsamling er planlagt gjennomført 18.05.2011. Husk å melde inn eventuelle saker til generalforsamlingen så snart som mulig!
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen leveres skriftlig til styret ved styreleder Marianne Grønland i Huldervegen 6.