Month: januar 2011

Beboermøte angående drenering

Posted by – 26. januar 2011

Bogeråsen borettslag har funnet fukt i multimurvegger som vender mot jord. Borettslaget vil rette opp eventuelle skader som er skjedd på grunn av dette og forebygge nye skader. I den forbindelse er 8 graveentreprenører innbudt til å gi tilbud på drenering av de 24 leilighetene i laget som ikke nylig er drenert. Den 24. januar ble det holdt beboermøte for å informere om status i saken. Referatet finner du her: Referat beboermøte 24.01.2011 (pdf)