Author:


Vårdugnad 8. mai kl. 12.00

Posted by – 30. april 2021

dugnadÅrets vårdugnad blir lørdag 8. mai kl 12.00.

På dugnaden rydder og ordner vi rundt i borettslaget for å få et hyggeligere sted å bo. Vi håper mange har mulighet til å bidra enten med arbeidsinnsats eller med sosialt samvær, eventuelt begge deler. Dette er også en god mulighet for å bli kjent med naboene.

Ta med rive/rake, spade og trillebår til dugnaden.

De beboerne som ikke har mulighet for å delta denne dagen, må gjerne rake og rydde i borettslaget en annen dag.

Vaskedugnad avlyst

Posted by – 27. april 2021

avlyst Vaskedugnaden onsdag 28. april og torsdag 29. april er avlyst. 

Grunnen er at alle garasjene ble ferdig vasket tirsdag 27. april.

 

Container for restavfall

Posted by – 26. april 2021

IMG_20210427_205159Det vil også i år bli satt ut en container for restavfall. Containeren vil stå på lekeplassen fra mandag 3. mai til mandag 10. mai.

Containeren skal ikke fylles opp av enkeltbeboere f.eks. i forbindelse med oppussing av egen bolig. Slikt må den enkelte beboer selv levere hos Kongsvinger gjenvinningsstasjon i Klettavegen 6.  Denne containeren er til for alle og er beregnet for enkle ting som skal kastes.

Følgene må ikke kastes i containeren:

  • Farlig avfall: Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler mm.
  • Våtorganisk: Matavfall og hageavfall
  • Smittefarlig avfall: Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm.
  • Eksplosiver: Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.
  • Radioaktive stoffer: Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet.
  • EE-avfall: Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr, kjøleskap, frysere, mm.
  • Dekk: Alle typer dekk.
  • Gips
  • Impregnert trevirke: Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende.
  • Vindusruter: Hele eller knuste vindusruter.

 

Hageavfall legges i tilhengeren som for tiden står plassert ved garasjeanlegget i Huldervegen. Hageavfall betyr kvist og gress, ikke grus og jord. Tilhengeren tømmes av vaktmester.

Maledugnaden

Posted by – 21. april 2021

1719Fra uke 17 begynner jobben med å male garasjene våre. Første del av jobben er å vaske garasjene. 

Møt opp til vaskedugnad: tirsdag 27. april, onsdag 28. april og torsdag 29. april. Alle dager fra kl 17.00 og utover kvelden.

Oppmøtested: ved søppelbeholderene i Huldervegen

HUSK SMITTEVERN UNDER DUGNADEN

VIKTIG BESKJED TIL ALLEINGEN PARKERING inntil garasjene disse 3 dagene.

Utlysning av forkjøpsrett – Huldervegen 6

Posted by – 8. april 2021

KOBBL har lyst ut forkjøpsrett av leilighet med andelsnr. 23 i Huldervegen 6, 2212 Kongsvinger.

Antall rom: 3 rom + kjøkken

Overtakelse: 01.06.21

Prisforlangende: kr 1.875.000,- + omk.

Andel fellesgjeld: kr 567.680,61

Felleskostn. pr. mnd: kr 5. 612,-.

Visning etter avtale, tlf.: 957 85 586

Salgsoppgave med ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Eie Eiendomsmegling.

De som ønsker å heve forkjøpsrett, må gjøre dette via KOBBL sin nettside innen 15. april kl. 13:00

Mer informasjon finner dere her.

Årets generalforsamling

Posted by – 6. april 2021

Den ordinære generalforsamlingen i år vil være torsdag 20. mai kl. 20.00.

Sett av kvelden å bli med å påvirke fremtiden til borettslaget vårt.

Bytte av pipehatter

Posted by – 5. april 2021

Vi har hatt flere lekkasjer rundt pipene i borettslaget. På bakgrunn av dette har vi hatt en gjennomgang av alle pipene i borettslaget og det viser seg at det er en feil med flere pipehatter. Styret har derfor besluttet å bytte samtlige pipehatter i borettslaget, bortsett fra de som allerede er byttet pga lekkasje. Denne vedlikeholdskostnaden må vi fordele over flere år og i 2021 vil det bli byttet 10 pipehatter. Bytte av pipehattene vil fortsette de neste årene frem til alle er byttet.

Arbeidet med å bytte de 10 første pipehattene vil starte opp etter påske. Leverandøren gjør en vurdering på hvilke 10 pipehatter som er mest prekære å bytte og begynner med disse. Styret kan derfor ikke gi informasjon av hvilke leiligheter som blir berørt av dette arbeidet.

God påske!

Posted by – 28. mars 2021

God-Påske-765x420Styret ønsker alle en god påske!

Informasjonsskriv – mars 2021

Posted by – 28. mars 2021

Informasjonsskriv fra styret for mars 2021 kan dere finner her.

Innlevering av saker til årets generalforsamling

Posted by – 17. mars 2021

Forhåndsvarsel til beboere om innlevering av saker til årets generalforsamling

Det vises til borettslagsloven § 7-4, punkt 1, som har følgende ordlyd:

Styret skal på førehånd varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønsker skal takast opp.

Da årets generalforsamling er planlagt gjennomført torsdag 20.05.2021 må de av andelseierne som har eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, levere disse skriftlig til styret innen mandag 19.04.21.

E-post : bogeraasenborettslag@gmail.com

Min side: Melding om sak kan også leveres styre på Min side hos KOBBL – www.kobbl.no. Gå gjerne inn å bruk denne muligheten.