Tag: vedlikehold

BEVAR-avtalen

Posted by – 30. september 2013

BEVAR-avtalen er nå undertegnet.

I denne avtalen forplikter KOBBL A/L seg til å yte borettslaget teknisk og administrativ bistand til innføring og oppdatering av vedlikeholdsplan «Bevar». Dette blir et utmerket hjelpemiddel for borettslaget i å planlegge kommende vedlikehold. Det vil gi en full oversikt over kommende vedlikeholdsoppgaver og et bedre utgangspunkt i forhold til økonomisk planlegging av vedlikeholdet.

Vaktmester i borettslaget

Posted by – 11. mai 2013

Tidligere har styret meldt et behov for et generelt vedlikehold av borettslaget vårt. Erik Duelien ønsker å stille opp; vi har ansatt Erik som vaktmester frem til 30. juni 2014.

Han vil jobbe med vedlikehold og ettersyn av borettslagets eiendom, dvs. rydde og ha orden på fellesareal som parkeringsplass og søppelrom, klipping og gjøre nødvendige reparasjoner.

Ta kontakt med styreleder Odd-Arne, på e-post: oolaussen@hotmail.com eller tlf. 47759168, hvis det er behov for vaktmester for enkle oppgaver.