Ny vaktmester fra 1.11.18

Posted by – 16. oktober 2018

Fra 1. november 2018 får Bogeråsen borettslag ny vaktmester. Den nye vaktmesteren er Jan Viggo Lysen og han bor i Alvevegen 11.

Asfaltarbeid

Posted by – 10. juni 2018

Mandag 11. juni starter arbeidet med å asfalterer veiene i borettslaget.

Mandag 11.6. og tirsdag 12.6. vil det ikke være tillatt å benytte bil på borettslagets veier. Har man planer om å bruke bilen disse dagene, må man parkere i egen garasje eller på p-plassene i Trollvegen eller Huldervegen.

Biler som er parkert til hinder for arbeidet, vil bli fjernet for eiers regning og risiko. Styret ber om at alle respekterer dette disse to dagene.

Beboermøte og generalforsamling 31.05.18

Posted by – 31. mai 2018

Årets generalforsamling ble gjennomført ved Politihøgskolen på Sæter Gård. I forkant av generalforsamlingen var det informasjonsmøte for beboere. 

På generalforsamlingen var det 13 beboere tilstede og 8 fullmakter, så totalt 21 stemmeberettigede.

Referat fra beboermøte og protokoll fra generalforsamlingen vil bli sendt ut når det er klart.

Det var 2 på valg i styret i år. Oversikt over styret finnes her.

Maling av grunnmur og toppbord på veranda

Posted by – 10. mai 2018

I midten av mai vil arbeidene med maling av grunnmur og toppbord på veranda starte opp. Alle beboere må rydde for å gjøre plass for at arbeiderne. Arbeidene vil starte i Trollvegen, så Huldervegen og deretter Alvevegen.

Årets vårdugnad

Posted by – 7. mai 2018

Styret takke for super innsats på årets vårdugnad.

Var du forhindret fra å delta, så må du gjerne rake og rydde i borettslaget en annen dag.

photocollage_2018572187423

 

Gjødsling av plener

Posted by – 7. mai 2018

Det er nå på tide å gjødsle plenen.

Styret har fått meldinger om dårlige plener etter dreneringsarbeidene som ble gjort for 4-5 år siden og det er besluttet å kjøpe inn felles gjødsel. Gjødslingsarbeidet må den enkelte beboer gjøre selv. Gjødsel finner dere i fellesboden på lekeplassen. Ta kontakt med vaktmester for råd eller behov for innkjøp av mer gjødsel.

Generalforsamling og beboermøte 31. mai 2018

Posted by – 26. april 2018

KOBBL har satt opp årets generalforsamling torsdag 31. mai kl. 20.00.
Styret ønsker styret å ha et informasjonsmøte for beboere fra kl. 19.00.

Innkalling vil bli delt ut i postkassene. Styret håper mange har mulighet for å delta på møtet. Det er her viktige vedtak for borettslaget blir gjort.

Møtene holdes på Politihøgskolen på Sæter gård. Hvis noen trenger skyss til møtet, så gi beskjed til en i styret.

Avlesning av vannmålere

Posted by – 25. april 2018

Det har skjedd en feil med vannmåleravlesningene i år, så det er flere som ikke har fått lest av sin vannmåler. Vannforbruket for noen boliger har derfor blitt estimert ut fra historisk avlesning. Neste år vil måleravlesningene bli sendt ut på sms.

Nytt styre

Posted by – 12. juni 2017

Etter vedtak i generalforsamlingen 30. mai 2017 ble det valgt nytt styre. Informasjon om nytt styre finnes her.

Semi-nedgravde avfallsbeholdere

Posted by – 10. mai 2017

Glåmdal interkommunal renovasjonsselskap (GIR) vil i løpet av våren sette i gang arbeid med å montere nye semi-nedgravde avfallsløsning i Trollvegen og Huldervegen.

Les mer på GIR sin hjemmeside.