Varelevering mandag 30. mars

Posted by – 27. mars 2020

Mandag 30. mars vil det komme ny varelevering til garasjene. Varene skal leveres i øvre byggeområde (Trollvegen). Vi antar at leveringen vil skje mellom kl. 14.00 og 18.00 som sist. Det er ikke anledning til å parkere i dette området denne dagen.

Mørke gatelys i borettslaget

Posted by – 27. mars 2020

Noen av gatelysene i borettslaget er mørke for tiden. Om dette skyldes garasjebyggingen eller fordi kommunen bytter ut gatelysene i Bukkene Bruses veg er uvisst. Styret følger med på dette.

Soping av veiene i borettslaget

Posted by – 27. mars 2020

Det er bestilt soping av veiene i borettslaget. Vi har ikke fått noe tidspunkt for når dette blir gjort.

Styret har observert at enkelte har startet sopingen selv. Vi syns det er fint at dere ønsker å bidra til å holde borettslaget vårt i orden. Grusen som blir sopt opp på eget initiativ må tas vare på av den enkelte og ikke dumpes i grøfter eller andre steder.

Nye garasjer vokser frem

Posted by – 24. mars 2020

Garasjebyggingen i borettslaget vårt er nå godt i gang.

Entreprenøren melder at de følger fremdriftsplanen og det foreløpig ikke er noen forsinkelser.

Garasje2 Garasje1

Innlevering av eventuelle saker til årets generalforsamling

Posted by – 23. mars 2020

Forhåndsvarsel til beboere i Bogeråsen borettslag

Det vises til borettslagets vedtekter punkt 9-3, punkt 1, – som har følgende ordlyd:

”Forut for generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.”

Da årets generalforsamling er planlagt gjennomført torsdag 14.05.2020 må de av andelseierne som har eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, levere disse skriftlig til styret innen mandag 06.04.2020.

Min side:
Melding om sak kan også leveres styre på «Min side» i beboerportalen. Gå gjerne inn å bruk denne muligheten.

Parkering i forbindelse med garasjebyggingen

Posted by – 18. mars 2020

Det kan bli noen utfordringer knyttet til parkering i borettslaget tiden fremover på grunn garasjebyggingen.

Styret henstiller alle til å være «kreative» og søke andre løsninger om mulig i denne perioden. Det er viktig at ingen parkerer slik at de hindrer fri ferdsel i borettslaget. Ene halvdelen av nedre område skal som utgangspunkt være tilgjengelig. Dagens situasjon med flere hjemme på dagtid medfører også at dette problemet blir større enn forventet.

Styret ber om forståelse for de utfordringer dette medfører og samtidig om litt tålmodighet i denne perioden.

Stenging av Trollvegen

Posted by – 26. februar 2020

Lia Maskin & Transport, som har grunnarbeider for Block Watne i Trollvegen, har sendt ut informasjon om stenging av Trollvegen. 

Trollvegen vil bli stengt i ca. 2 uker for kabelgjennomføring og dermed må de grave over Trollvegen.

De ber alle respektere anleggsområdet, ikke gå gjennom byggegjerde.

Nye garasjer – loftspakke og elbil-lader

Posted by – 9. februar 2020

Det er mulig for den enkelte andelseier å legge til en såkalt loftspakke til sin garasje. Dette innebærer bord/hems, stige og skillebord. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 6.900,-. Styret ser på dette som et tilvalg og noe den enkelte andelseier selv må dekke. Vi ber derfor om en rask tilbakemelding fra de som ønsker dette til sin garasje. Vi understreker at dette er frivillig og ikke noe man må ha.

 

Styret ønsker også en rask tilbakemelding på hvem som ønsker at det skal monteres ladebokser til bil i sin garasje. Dette er naturligvis også noe den enkelte andelseier selv må bekoste, men det understrekes at det er billigere å gjøre dette i forbindelse med byggingen enn å etter montere. Prosjektet leveres med el-infrastruktur som legger til rette for el-bil lading i den enkelte garasje, men andelseier må selv betale for ladeboks og bruk/strøm til lading av bil.

 

Vi ber om det det gis tilbakemelding til styret på dette innen fredag 14. februar.

 

De som ønsker loftspakke og /eller ladeboks vil måtte tegne en avtale med Bogeråsen Borettslag på dette.

Container for rydding i garasjer

Posted by – 31. januar 2020

Det vil komme containeren for restavfall i forbindelse med rydding i garasjer. Containeren vil stå på lekeplassen fra mandag 3. februar og 1 uke.

Følgene må ikke kastes i containeren:

 • Farlig avfall:
  Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler mm.
 • Våtorganisk:
  Matavfall.
 • Smittefarlig avfall:
  Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm.
 • Eksplosiver:
  Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.
 • Radioaktive stoffer:
  Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet.
 • EE-avfall:
  Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr mm.
 • Kuldemøbler:
  Alle typer kjøleskap og frysere.
 • Dekk:
  Alle typer dekk.
 • Gips:
  Må legges i egen sekk som bestilles sammen med containeren.
 • Impregnert trevirke:
  Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende.
 • Vindusruter: Hele eller knuste vindusruter.

Informasjon om bygging av nye garasjer

Posted by – 30. januar 2020

Det er tidligere blitt kommunisert fra styret i borettslaget at oppstart for bygging av nye garasjer vil bli etter påske i år. På bakgrunn av manglende kapasitet hos Igland Garasjen vil dette allikevel ikke være mulig. Nytt tidspunkt for oppstart vil derfor bli fremskyndet til første kvartal, nærmere bestemt i uke 7.

 Første dag med riving av gamle garasjer blir mandag 10.2.

Informasjon om dette finner dere her.