Kontaktinformasjon/styret

Bogeråsen borettslag kan kontaktes på styrets telefon: +47 469 31 373 på hverdager fra kl. 09.00 til kl. 20.00.

Vi er også tilgjengelig på e-post: bogeraasenborettslag@gmail.com

Styret i Bogeråsen Borettslag har følgende sammensetning 2019-2020:

  • Styreleder: Jan Vegard Heierdal, Bukkene Brusesveg 25
  • Styremedlem:  Torill Amundsen, Huldervegen 9
  • Styremedlem: Cecilie Åslie, Huldervegen 11
  • Styremedlem: Astrid Solberg Gundersen, Alvevegen 20
  • Varamedlem: Nicolay Paulsen, Huldervegen 12
  • Varamedlem: Nina Skyrud, Trollvegen 14
  • Vaktmester: Jan Viggo Lysen, Alvevegen 11, tlf. 959 81 188

Borettslagets postadresse:
Bogeråsen Borettslag
Postboks 8
2201 Kongsvinger

Borettslagets fakturaadresse:
Bogeråsen borettslag
c/o Fakturamottak
Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag AL
Postboks 4398, Vika
8608 Mo i Rana
Ref.nr.: 166

Closed