Leie av container

Posted by – 30. april 2019

Det vil være en container for restavfall på lekeplassen i perioden 6. – 13. mai.  Containeren er for beboere i vårt borettslag.

Bygningsavfall, farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall skal ikke i containeren, slikt avfall må beboere selv kjøre til gjenvinningsstasjonen.

Hageavfall legges i tilhengeren som står plassert ved garasjeanlegget i Huldervegen. Hageavfall betyr kvist og gress, ikke grus og jord. Tilhengeren tømmes av vaktmester.

Closed