Innlevering av saker til årets generalforsamling

Posted by – 4. april 2019

Årets generalforsamling er planlagt gjennomført 4. juni 2019.

Andelseierne som har eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må levere disse skriftlig til styret ved styret innen 30.04.19. 

Saker kan meldes inn på e-post: heierdal@icloud.com eller leveres i postkassen til Huldervegen 9.

Closed