Nytt informasjonsskriv

Posted by – 19. juni 2011

I skrivet STYRET INFORMERER JUNI 2011 informeres det om ny styresammensetning (se også Kontaktinformasjon/styret), styremøteplan og frist for saksinnlevering til styremøter. Skrivet inneholder også ny informasjon om innvendig rehabilitering og utvendig drenering. Deler av innholdet gjengis nedenfor.

Saker som ønskes behandles av styret må være styret i hende 2 uker før planlagt styremøte. Saken sendes fortrinnsvis på e-post: bogeraasenborettslag@gmail.com, alternativt legges i postkasse til sekretær i Huldervegen 10.

Glåma bygg vil, mandag den 20. juni, ta kontakt med beboerne i Alvevegen 16/14/12/10/8/6/4/2 for å avtale tidspunkt for befaring/bildetaking og oppstart riving. Alvevegen 16-10 starter rivingen i uke 26, mens riving starter i Alvevegen 8-2 i uke 27.

Husk å rydde rom som ska rehabiliteres FØR rehabiliteringen skal begynne. Husk også å melde i fra til styret dersom du ønsker å benytte anledningen til å foreta en større oppussing av enkelte rom i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet, slik at styret kan gi beskjed til entreprenør.

Fremdriften på dreneringsarbeidet går som planlagt. Framdriften for dreneringsarbeidet i Huldervegen og Trollvegen vil forhåpentligvis være klart i løpet av uke 25 senest i uke 26 og straks styret får denne informasjonen så vil den bli videreformidlet.

Closed