Ta vare på plantene før gravearbeidet begynner

Posted by – 19. april 2011

Arbeidet med drenering av leilighetene er satt bort til Entreprenør Arne Langnes. Oppstart av dreneringsarbeidene vil bli siste uken i april dvs. fra tirsdag 26.4.2011. Arbeidet vil starte nederst i borettslaget i Alvevegen. Det er regnet med at arbeidet maksimalt vil ta 1 uke pr. leilighet noe som totalt vil tilsi ca 4 måneders anleggstid.

Det er ikke forutsatt gjenplanting av noen form for beplantning slik som blomster, busker, trær etc. i dreneringskontrakten. Styret vil oppfordre den enkelte beboer til å grave opp og lagre busker, blomster, trær og annet som dere ønsker å gjenplante. I tråd med tidligere praksis i borettslaget blir slik beplantning ikke erstattet/kompensert økonomisk.

Graventreprenøren fjerner beplantning i nødvendig omfang rundt byggene inntil 3,5m fra bygget. Fjerning utover dette for adkomstveier etc. avtales på forhånd med Byggeleder. I tråd med tidligere praksis i borettslaget blir hekker og lignende som deler leilighetene erstattet med tilsvarende type. Det kan ikke garanteres erstatning med lik størrelse/høyde.

Husk at tilstøtende leiligheter som ikke blir drenert kan bli berørt på grunn av adkomst for maskiner etc.

Se også: STYRET INFORMERER APRIL 2011

Closed