Parkering i borettslaget

Posted by – 31. januar 2021

Styret ønsker å minne om regler for parkering i borettslaget.

  • Parkering skal fortrinnsvis skje i egen garasje
  • Det er ikke lov å parkere foran garasjene, da dette kan hindre andre i å komme forbi. I tillegg vil det være til hinder for snøbrøyting og strøing. Dette gjelder foran alle garasjer.
  • Det er kun tillatt å parkere utenfor egen bolig der hvor det er opparbeidet biloppstillingsplass etter godkjenning fra styret.
  • Biloppstillingsplass utenfor egen bolig skal oppfylle minimumskravene 2,5 x 5 meter.
  • Opparbeidelse av ny biloppstillingsplass skal godkjennes av styret etter søknad.
  • Det er kun tillatt å parkere en – 1 – bil utenfor egen bolig, uavhengig av størrelse på biloppstillingsplassen
  • Det er ikke tillatt å parkere henger eller annet utstyr på gjesteparkeringen i borettslaget.

Closed