Lading av elektriske kjøretøy i borettslaget

Posted by – 31. januar 2021

Det er tilrettelagt for lading av elektriske kjøretøy i de nye garasjene våre. 

Viktig informasjon om lading:

  • Andelseiere som har behov for å lade elektriske kjøretøy må selv bekoste innkjøp og montering av lader i garasjen. FØR bestilling av lader skal styre gi godkjenning til anskaffelse
  • Beboere skal ikke bruke garasjene til lading av bil uten godkjent lader. Dette på grunn av fare for overbelastning på strømanlegget og fordi strømforbruket går på felles måler og kostnaden blir belastet borettslaget.

Closed