Utsatt innleveringsfrist for svarslipp

Posted by – 12. oktober 2020

Styret forlenger svarfristen på svarslippen angående maling av garasjer til 20. oktober 2020. 

Closed