Bygging av nye garasjer

Posted by – 23. januar 2020

Byggesøknaden til de nye garasjene våre er nå godkjent av kommunen.

Vi håper å komme i gang med byggingen i slutten av mars eller første halvdel av april. Det er Igland Garasjen AS som er entreprenør for garasjebyggingen.

Det første som vil bli gjort er rivning av alle garasjene. Alle garasjer være tomme når arbeidene starter opp. Vi ber derfor om at alle forbereder dette ved å rydde det som er lagret i garasjen. Styret gjør en vurdering på leie av søppelcontainer(e) i forbindelse med ryddingen.

De nye garasjene er bredere enn de vi har i dag. For å få plass til de nye garasjene må noen av garasjene flyttes fra Huldervegen/Alvevegen til Trollvegen.

Closed