Bygging i Trollvegen

Posted by – 23. januar 2020

Block Watne har startet byggingen av nye boliger i Trollvegen.

I forbindelse med byggearbeidene har deler av Trollvegen blitt stengt for biltrafikk. Entreprenøren har tilrettelagt for gående, men vi har fått varsel om at de noen ganger også har behov for å stenge veien for gående. Stengingen medfører at gående og kjørende må benytte Huldervegen som inn- og utfartsvei, som igjen fører til økt trafikk gjennom borettslaget. Vi ber om at alle viser hensyn og kjører pent.

Byggearbeidene medfører en del støy og trafikk av anleggsmaskiner. Styret får ikke gjort noe med stenging av vei, støy eller trafikk av anleggsmaskiner. Vi har ingen mulighet til å stoppe byggearbeidene. Dette må bare gå sin gang. Styret har løpende dialog med utbygger og entreprenør, slik at arbeidene ikke medfører for stor ulempe for beboere i borettslaget vårt.

Closed