Category: Ukategorisert

Utlysning av forkjøpsrett – Huldervegen 6

Posted by – 8. april 2021

KOBBL har lyst ut forkjøpsrett av leilighet med andelsnr. 23 i Huldervegen 6, 2212 Kongsvinger.

Antall rom: 3 rom + kjøkken

Overtakelse: 01.06.21

Prisforlangende: kr 1.875.000,- + omk.

Andel fellesgjeld: kr 567.680,61

Felleskostn. pr. mnd: kr 5. 612,-.

Visning etter avtale, tlf.: 957 85 586

Salgsoppgave med ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Eie Eiendomsmegling.

De som ønsker å heve forkjøpsrett, må gjøre dette via KOBBL sin nettside innen 15. april kl. 13:00

Mer informasjon finner dere her.

Årets generalforsamling

Posted by – 6. april 2021

Den ordinære generalforsamlingen i år vil være torsdag 20. mai kl. 20.00.

Sett av kvelden å bli med å påvirke fremtiden til borettslaget vårt.

Bytte av pipehatter

Posted by – 5. april 2021

Vi har hatt flere lekkasjer rundt pipene i borettslaget. På bakgrunn av dette har vi hatt en gjennomgang av alle pipene i borettslaget og det viser seg at det er en feil med flere pipehatter. Styret har derfor besluttet å bytte samtlige pipehatter i borettslaget, bortsett fra de som allerede er byttet pga lekkasje. Denne vedlikeholdskostnaden må vi fordele over flere år og i 2021 vil det bli byttet 10 pipehatter. Bytte av pipehattene vil fortsette de neste årene frem til alle er byttet.

Arbeidet med å bytte de 10 første pipehattene vil starte opp etter påske. Leverandøren gjør en vurdering på hvilke 10 pipehatter som er mest prekære å bytte og begynner med disse. Styret kan derfor ikke gi informasjon av hvilke leiligheter som blir berørt av dette arbeidet.

God påske!

Posted by – 28. mars 2021

God-Påske-765x420Styret ønsker alle en god påske!

Informasjonsskriv – mars 2021

Posted by – 28. mars 2021

Informasjonsskriv fra styret for mars 2021 kan dere finner her.

Innlevering av saker til årets generalforsamling

Posted by – 17. mars 2021

Forhåndsvarsel til beboere om innlevering av saker til årets generalforsamling

Det vises til borettslagsloven § 7-4, punkt 1, som har følgende ordlyd:

Styret skal på førehånd varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønsker skal takast opp.

Da årets generalforsamling er planlagt gjennomført torsdag 20.05.2021 må de av andelseierne som har eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, levere disse skriftlig til styret innen mandag 19.04.21.

E-post : bogeraasenborettslag@gmail.com

Min side: Melding om sak kan også leveres styre på Min side hos KOBBL – www.kobbl.no. Gå gjerne inn å bruk denne muligheten.

Maling av nye garasjer – ønske om innspill til styret

Posted by – 31. januar 2021

Styret ønsker å gjennomføre en grundigere og god prosess før garasjene males, slik at resultatet blir best mulig. Det har tidligere blitt stemt over 4 ulike farger og styret takke for alle stemmene som har kommet inn. Av de fire alternativene, var det blå farge som fikk flest stemmer.

Styre vil allikevel be andelseierne om ytterligere innspill til fargevalg og hvordan garasjene skal males før en avgjørelse fattes. Derfor ønsker vi gjerne å høre om det er andelseiere som har andre fargeforslag eller ønsker å bidra spesielt i prosessen. Om så tilfelle, vennligst ta kontakt med innspill på e-post.

Styret ønsker også en tilbakemelding om garasjene males i 1 farge, eller i 2 ulike (hovedfarge + kanter/vindskier). Her ber vi om å krysse av på returlapp som er delt ut i postkassen.

Foreløpig plan er å starte med malearbeidet, på dugnad, når våren kommer – medio april/ai. Før dette er det en del arbeid og forberedelser.

Vi ønsker eventuelle forslag og innspill sendes til styret innen 15.2.21.

Avfallshåndtering

Posted by – 31. januar 2021

Den siste tiden har det blitt satt ulike gjenstander ved siden av avfallsbeholderne i borettslaget. Dette skal ikke forekomme. Hvis noe ikke går inn i avfallsbeholderne pga størrelse, må dere selv sørge for levering av avfallet ved Kongsvinger gjenvinningstasjon i Klettavegen 6.

Det er viktig å kildesotere avfallet i riktige bheoldere. Informasjon om dette finner dere på www.gir.hm.no eller i informasjon utsendt fra Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR)

Lading av elektriske kjøretøy i borettslaget

Posted by – 31. januar 2021

Det er tilrettelagt for lading av elektriske kjøretøy i de nye garasjene våre. 

Viktig informasjon om lading:

  • Andelseiere som har behov for å lade elektriske kjøretøy må selv bekoste innkjøp og montering av lader i garasjen. FØR bestilling av lader skal styre gi godkjenning til anskaffelse
  • Beboere skal ikke bruke garasjene til lading av bil uten godkjent lader. Dette på grunn av fare for overbelastning på strømanlegget og fordi strømforbruket går på felles måler og kostnaden blir belastet borettslaget.

Parkering i borettslaget

Posted by – 31. januar 2021

Styret ønsker å minne om regler for parkering i borettslaget.

  • Parkering skal fortrinnsvis skje i egen garasje
  • Det er ikke lov å parkere foran garasjene, da dette kan hindre andre i å komme forbi. I tillegg vil det være til hinder for snøbrøyting og strøing. Dette gjelder foran alle garasjer.
  • Det er kun tillatt å parkere utenfor egen bolig der hvor det er opparbeidet biloppstillingsplass etter godkjenning fra styret.
  • Biloppstillingsplass utenfor egen bolig skal oppfylle minimumskravene 2,5 x 5 meter.
  • Opparbeidelse av ny biloppstillingsplass skal godkjennes av styret etter søknad.
  • Det er kun tillatt å parkere en – 1 – bil utenfor egen bolig, uavhengig av størrelse på biloppstillingsplassen
  • Det er ikke tillatt å parkere henger eller annet utstyr på gjesteparkeringen i borettslaget.