Category: Ukategorisert

Utlysning av forkjøpsrett – Trollvegen 14

Posted by – 19. februar 2020

KOBBL har lyst ut forkjøpsrett av leilighet nr. 39 i Trollvegen 14, 2212 Kongsvinger.

Antall rom: 4 rom + kjøkken
Overtakelse:  20.04.20
Prisforlangende: kr 2.550.000,- + omk.
Andel fellesgjeld: kr 459.343,10
Felleskostn. pr. mnd: kr 5.367,-

Visning etter avtale med selger, tlf. 98832481.
Salgsoppgave med ytterligere informasjon fås ved henvendelse til DnB Eiendom AS.

De som ønsker å heve forkjøpsrett, må gjøre dette skriftlig hos KOBBL AL innen 27.02.20 kl. 13.00.

Nye garasjer – loftspakke og elbil-lader

Posted by – 9. februar 2020

Det er mulig for den enkelte andelseier å legge til en såkalt loftspakke til sin garasje. Dette innebærer bord/hems, stige og skillebord. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 6.900,-. Styret ser på dette som et tilvalg og noe den enkelte andelseier selv må dekke. Vi ber derfor om en rask tilbakemelding fra de som ønsker dette til sin garasje. Vi understreker at dette er frivillig og ikke noe man må ha.

 

Styret ønsker også en rask tilbakemelding på hvem som ønsker at det skal monteres ladebokser til bil i sin garasje. Dette er naturligvis også noe den enkelte andelseier selv må bekoste, men det understrekes at det er billigere å gjøre dette i forbindelse med byggingen enn å etter montere. Prosjektet leveres med el-infrastruktur som legger til rette for el-bil lading i den enkelte garasje, men andelseier må selv betale for ladeboks og bruk/strøm til lading av bil.

 

Vi ber om det det gis tilbakemelding til styret på dette innen fredag 14. februar.

 

De som ønsker loftspakke og /eller ladeboks vil måtte tegne en avtale med Bogeråsen Borettslag på dette.

Container for rydding i garasjer

Posted by – 31. januar 2020

Det vil komme containeren for restavfall i forbindelse med rydding i garasjer. Containeren vil stå på lekeplassen fra mandag 3. februar og 1 uke.

Følgene må ikke kastes i containeren:

 • Farlig avfall:
  Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler mm.
 • Våtorganisk:
  Matavfall.
 • Smittefarlig avfall:
  Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm.
 • Eksplosiver:
  Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.
 • Radioaktive stoffer:
  Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet.
 • EE-avfall:
  Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr mm.
 • Kuldemøbler:
  Alle typer kjøleskap og frysere.
 • Dekk:
  Alle typer dekk.
 • Gips:
  Må legges i egen sekk som bestilles sammen med containeren.
 • Impregnert trevirke:
  Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende.
 • Vindusruter: Hele eller knuste vindusruter.

Informasjon om bygging av nye garasjer

Posted by – 30. januar 2020

Det er tidligere blitt kommunisert fra styret i borettslaget at oppstart for bygging av nye garasjer vil bli etter påske i år. På bakgrunn av manglende kapasitet hos Igland Garasjen vil dette allikevel ikke være mulig. Nytt tidspunkt for oppstart vil derfor bli fremskyndet til første kvartal, nærmere bestemt i uke 7.

 Første dag med riving av gamle garasjer blir mandag 10.2.

Informasjon om dette finner dere her.

Bygging av nye garasjer

Posted by – 23. januar 2020

Byggesøknaden til de nye garasjene våre er nå godkjent av kommunen.

Vi håper å komme i gang med byggingen i slutten av mars eller første halvdel av april. Det er Igland Garasjen AS som er entreprenør for garasjebyggingen.

Det første som vil bli gjort er rivning av alle garasjene. Alle garasjer være tomme når arbeidene starter opp. Vi ber derfor om at alle forbereder dette ved å rydde det som er lagret i garasjen. Styret gjør en vurdering på leie av søppelcontainer(e) i forbindelse med ryddingen.

De nye garasjene er bredere enn de vi har i dag. For å få plass til de nye garasjene må noen av garasjene flyttes fra Huldervegen/Alvevegen til Trollvegen.

Årets generalforsamling

Posted by – 23. januar 2020

Den ordinære generalforsamlingen i år vil være torsdag 14. mai kl. 20.00. I forkant av generalforsamlingen vil det være et beboermøte fra kl. 19.00.
Sett av kvelden å bli med å påvirke fremtiden til borettslaget vårt.

Bygging i Trollvegen

Posted by – 23. januar 2020

Block Watne har startet byggingen av nye boliger i Trollvegen.

I forbindelse med byggearbeidene har deler av Trollvegen blitt stengt for biltrafikk. Entreprenøren har tilrettelagt for gående, men vi har fått varsel om at de noen ganger også har behov for å stenge veien for gående. Stengingen medfører at gående og kjørende må benytte Huldervegen som inn- og utfartsvei, som igjen fører til økt trafikk gjennom borettslaget. Vi ber om at alle viser hensyn og kjører pent.

Byggearbeidene medfører en del støy og trafikk av anleggsmaskiner. Styret får ikke gjort noe med stenging av vei, støy eller trafikk av anleggsmaskiner. Vi har ingen mulighet til å stoppe byggearbeidene. Dette må bare gå sin gang. Styret har løpende dialog med utbygger og entreprenør, slik at arbeidene ikke medfører for stor ulempe for beboere i borettslaget vårt.

Godt nytt år

Posted by – 31. desember 2019

Vi i styret takker for året som har gått og ønsker dere alle et godt nytt år!

nyttaar

 

 

God jul og godt nytt år

Posted by – 20. desember 2019

Julehilsen

Bygging i Trollvegen

Posted by – 16. desember 2019

Block Watne er nå i gang med bygging av nye boliger i Trollvegen. 

Beboere i Trollvegen og Huldervegen har fått informasjon fra grunnentreprenøren som skal utføre graving, massehåndtering og sprengning. Spreningen starter opp 16. desember og de vil avslutte spregningsarbeidet for i år 18. desember. De starter opp arbeidet igjen 2. januar 2020.

Noen av boligene har fått rystelaesmålere som måler vibrasjoner under spregningen. Dette sikrer at rystelser er under et akseptabelt nivå.

Entreprenøren ber alle respektere anleggsområdet, ikke gå gjennom byggegjerdet og ha tålmodighet med arbeidene og transporten som vil vare en stund fremover.