Velkommen til Bogeråsen borettslag!

Posted by – 20. oktober 2015

IMG_20200215_120457

Bogeråsen borettslag er et trivelig lite borettslag bestående av rekkehus/tomannsboliger idyllisk beliggende i Bogeråsen på Kongsvinger.

På disse sidene finner du informasjon om borettslaget samt nyheter om hva som foregår av smått og stort. Ta en titt på informasjonen fra menyen på høyre side – både under «Sider» og «Arkiv». Dersom du er ute etter å lese om et spesielt tema, se om det finnes under overskriftene «Kategorier» eller «Stikkord».

Utsatt innleveringsfrist for svarslipp

Posted by – 12. oktober 2020

Styret forlenger svarfristen på svarslippen angående maling av garasjer til 20. oktober 2020. 

Mørke gatelys i borettslaget

Posted by – 6. oktober 2020

GatelysGatelysene i borettslaget er mørke. 

Gatelysene i Trollvegen er mørke. Mest sannsynlig er dette på grunn av byggearbeidene. Styret er i dialog med Block Watne om feilen. Vi har foreløpig ikke informasjon om når feilen blir rettet.

Mandag kveld var også lysene i Huldervegen og Alvevegen mørke. De er nå i orden igjen.

Posted by – 28. september 2020

FargeforslagFargevalg – garasjer

Styret ønsker at andelseierne skal være med på å bestemme hvilken farge garasjene våre skal ha. Vi har valgt ut 4 farger og ønsker en avstemning på hvilken farge andelseierne ønsker.

Styret foreslår samme farge på alle garasjene og flertallet av andelseierne bestemmer hvilken farge. Vi ønsker at alle velger et første og et andre valg av de fire fargene styret har valgt ut.

 

Det er malt fargeprøver baksiden av midterste garasjerekken på nedre garasjeområdet. Nr. 1 er øverste farge og nr. 4 er nederste farge.

  1. Brun jord
  2. Blå
  3. Berg
  4. Kontur grå (samme farge som husene)

Svarslipp er delt ut i postkassene og leveres inn til styret innen 10. oktober.

Dunad – maling av garasjer

Posted by – 28. september 2020

Det kom forslag på beboermøtet våren 2020 om å gjøre malejobben på dugnad. Dersom en gruppe melder seg til dette arbeidet, så må de delta på å male alle garasjene. Det vil bli slik at man ikke kun maler sin egen garasje, men bidrar på alle garasjene. Det vil være kostnadsbesparende for borettslaget å få gjennomført dette på dugnad og vi håper så mange som mulig stiller seg positive til å delta.

Styret gjør en kartlegging på interesse for å delta på dugnad kan melde interesse på svarslipp som er delt ut i postkassene og levere denne til styret innen 10. oktober.

Vedlikehold på vannledningsnettet

Posted by – 27. mai 2020

GIVAS har sendt ut følgende sms:

På grunn av vedlikeholdsarbeid på vannledningsnettet kan enkelt få variert vanntrykk og kortere perioder uten vanntrykk i område Skriverskogen i Kongsvinger , on. 27. mai 2020 fra 23:00 til to. 28. mai 2020, 06:00 eller til arbeid utført. Vann til egen husholdning tappes før varslet avstengning. Når vannet er tilbake kan det være misfarget og inneholde luft, det anbefales å tappe vann fra første tappested etter hovedkran inntil vannet er klart og uten luft.
Hilsen
Givas 91344006

Ordinær generalforsamling 8. juni kl. 18.00

Posted by – 25. mai 2020

Ordinær generalforsamling er mandag 8. juni kl. 18.00. 

Sted: BUP Kongsvinger, Parkvegen 35 (bygg 15 på sykehusområdet. Det røde trebygget ved Kongsvinger sykehus)

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder, sekretær og en person til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Årsregnskap
  5. Saker fra styret
    1. Etableringen av IN-ordning i Bogeråsen borettslag
  6. Inkomne saker
    1. Overføring av eieransvar og vedlikeholdsplikt av uteboder fra borettslaget til andelseiere
  7. Eventuell godtgjøring til styret
  8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  9. Valg av delegert/observatør til KOBBLs generalforsamling 2020

Bare andelseiere eller person med fullmakt fra andelseier har stemmerett på generalforsamlingen. Ingen kan sille med mer enn én fullmakt i borettslaget. Fremleietakere har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Årsmelding, årsregnskap og fullmaktsblankett følger med i innkallingen.

Gratulerer med dagen!

Posted by – 17. mai 2020

flaggVi ønsker alle en fin 17. mai.

Utlevering av nøkler til nye garasjer

Posted by – 14. mai 2020

De nye garasjene er nå ferdig og formelt overlevert til borettslaget. Garasjene kan dermed tas i bruk.

Garasjeportåpner vil bli utlevert på lekeplassen følgende tidspunkter:

  • Fredag 15. mai kl. 16.00 – 17.00
  • Lørdag 16. mai kl. 12.00 – 13.00

Vi oppfordrer alle til å hente nøkkel på de oppsatte tidspunktene.

Andelseier må kvittere ut for mottatt nøkkel på en kvitteringsliste. Hvis det er flere andelseiere på samme adresse, så holder det at en av andelseierne kvitterer ut. Hvis noen andre enn andelseier skal hente nøkkel, så må styret ha beskjed om dette i forkant. Enten på e-post eller skriftlig fullmakt ved utlevering.

Nummerering av nye garasjer

Posted by – 14. mai 2020

Garasjene er merket med A, H eller T pluss et nummer.

A = Alvevegen
H = Huldervegen
T = Trollvegen.

Tallet er nummeret på din bolig. Bor du i Alvevegen 20, så vil din garasje være merket med «A20″.

Generalforsamling utsatt til 8. juni

Posted by – 13. mai 2020

Generalforsamlingen som var planlagt 14. mai er utsatt.

Generalforsamlingen er nå satt opp mandag 8. juni kl. 18.00. Grunnen til utsettelsen er koronssituasjonen. Innkalling vil bli delt ut i postkassen.